Ugdymas karjerai

mukis

Socialinių kompetencijų ugdymo kalendorius

Įsakymas dėl karjeros paslaugų teikimo mokiniams aprašo patvirtinimo

Karjeros paslaugų teikimo mokiniams aprašas

 

Tikslas – padėti mokiniams sąmoningai, aktyviai kurti savo karjerą.

Pagrindiniai dokumentai:                 

1. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314).

2. Ugdymo karjerai programa (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V – 72).

3. Šiaulių sanatorinės mokyklos profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas (patvirtintas Šiaulių sanatorinės mokyklos direktoriaus 2016 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. IV-68).

Uždaviniai:

1. Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.

2. Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.

3. Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).

4. Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.

5. Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį).

6. Padėti mokiniams, jų tėvams rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas.

Ugdymo karjerai klausimais konsultuoja:

ugdymo karjerai koordinatorė Irma Grabauskienė, el.p. irma.grabauskiene@sanatorinemokykla.lt

Nuorodos:

Kaip padėti vaikui renkantis profesiją

Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo

Karjeros planas 5-6 kl.

Karjeros planas 7 kl.

Karjeros planas 8 kl.

Karjeros planas 9 kl.

Karjeros planas 10 kl.


 

Archyvas:

Antradienio popietė meninio ugdymo studijoje "Mikitukas"

Paskelbta 2018-05-16

Penktokai dalyvauja projekte “Įšok į tėvų klumpes”. Gegužės 15 dieną vykome į meninio ugdymo studiją “MIKITUKAS “, kuriai vadovauja Povilo mama Eglė. Susipažinome su studijos veikla, piešėme ant šviesų molberto, smėlio staliukų, svajojome apie artėjančią vasarą.🌞

Taip pat aplankėme viešąją P. Višinskio biblioteką, vaikų literatūros skyrių. Susipažinome su automatizuota skaitytojų aptarnavimo sistema, bibliotekos knygų fondu, žaisloteka.

Grįžome pilni įspūdžių.

Informaciją parengė Rasa Beniušienė

Išvyka į „Birutės“ vandenvietę

Paskelbta 2018-05-11

Ketvirtadienį, mes,  8 klasės mokiniai, lankėmės Šiaulių „Birutės“ vandenvietėje. Čia susipažinome su „vandens keliu“ iki vartotojo bei pasidomėjome čia dirbančių žmonių profesijomis. Pirmiausia apžiūrėjome gręžinius. Sužinojome, kad vanduo pumpuojamas iš 200 metrų gylio, o per parą išpumpuojama per 12.000 kvadratinių metrų vandens. Apžiūrėjome aeracines, nugeležinimo  patalpas, atsigėrėme gaivaus šalto vandens. Daug sužinoję apie „vandens kelią“, pasigrožėję vandenvietės aplinka, linksmai įsiamžinę  fotosesijoje, patenkinti grįžome į mokyklą.

Informaciją parengė Giedrė Gabšienė

Susitikimas su diplomatu Ernestu Grabažiumi

Paskelbta 2018-05-07

Mokykloje lankėsi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento patarėjas Ernestas Grabažis. Svečias su 8-10 klasių moksleiviais  diskutavo apie Europos Sąjungą. Pokalbio pabaigoje diplomatas organizavo viktoriną, kurios metu pateikti klausimai padėjo prisiminti turimas, įgyti naujų žinių ir pasiruošti gegužės 9 dienai - Europos dienai. Aktyviausius viktorinos dalyvius svečias apdovanojo asmeninėmis dovanėlėmis.

Dėkojame Ernestui Grabažiui už turiningai ir įdomiai praleistą laiką su mūsų mokyklos mokiniais.

Informaciją pateikė I.Grabauskienė

Pokalbis

 

Atvirų durų diena "Saulėtekio" gimnazijoje

Paskelbta 2018-04-12

Trečiadienį, balandžio 11d. dešimtos ir devintos klasių moksleiviai dalyvavo "Saulėtekio" gimnazijos Atvirų durų dienoje. Mokiniai sužinojo mokyklos prioritetus ugdymo srityje, pamatė fizikos, biologijos, chemijos, robotikos, dailės, teatro, jaunųjų žurnalistų, technologijų kabinetus, aplankė konferencijų salę, valgyklą, treniruoklių salę, sužinojo kokius būrelius galima šioje gimnazijoje lankyti.

Mokiniai "Saulėtekio" gimnazija susidomėjo, galbūt atsiras norinčių ten tęsti mokslą po dešimtos klasės.

Informaciją pateikė Daiva Stankaitienė

Išvyka į profesijų mugę

Paskelbta 2018-03-23

Dešimtos klasės mokiniai kovo 22d. dalyvavo Šiaulių profesinio rengimo centro suorganizuotoje "Profesijų mugėje". Renginio metu sužinojome kokias specialybes po 10 klasių siūloma įgyti ŠPRC Technologijų, Buitinių paslaugų, Statybos, Mechanikos, Prekybos ir verslo skyriuose. Šventėje "pasimatavome" fotografo, automobilių mechaniko, interjero apipavidalintojo, apdailininko ir staliaus specialybes, išsiaiškinome priėmimo ir mokymosi sąlygas, turėjome ekskursiją po Statybos skyriaus mokymosi patalpas ir dirbtuves.

Informaciją parengė Daiva Stankaitienė

Išvyka į Joniškio žemės ūkio mokyklą

Paskelbta 2018-03-14

Kovo 12 dieną, pirmadienį, 9-10 klasių mokiniai lankėsi Joniškio žemės ūkio mokykloje. Mokinius lydėjo auklėtojos Zolina Jašinskienė ir Daiva Stankaitienė. Išvykos tikslas - padėti mokiniams pasirinkti ugdymo įstaigą, kurioje jie galėtų tęsti mokslą po dešimtos klasės ir įgytų jiems patinkančią specialybę.

O specialybių čia siūlo įgyti įvairių - apdailininko (statybininko), multimedijos paslaugų teikėjo, padavėjo ir barmeno, technikos priežiūros verslo darbuotojo, virėjo, žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo ir kitų.

Visi drauge įvertinome - mokykla graži, moderni, su naujausios įrangos laboratorijomis, bendrabučio kambariai tik ką renovuoti. Verta pagalvoti...

Informaciją parengė Daiva Stankaitienė

Projektas „Atrask save“

Paskelbta 2018-01-26

Sausio 25 dieną Šiaulių sanatorinėje mokykloje svečiavosi Giedrė Paliulienė iš Šiaulių Jaunimo centro ir pristatė projektą „Atrask save“. Viešnia susitikimo metu supažindino aštuntokus  su projekto „Atrask save“ tikslu ir kam jis skirtas.  Šis projektas suteikia galimybę jaunimui sužinoti daugiau informacijos apie profesijas ir pasirinkti tinkamiausia sau. Projekte dalyvauja jaunimas nuo 15 iki 29 metų.Giedrė Paliulienė dalijosi patirtimi apie profesijas, pateikė profesijos pasirinkimo pavyzdžių iš asmeninės patirties. Supažindino mokinius su įstaigomis, kurios suteikia profesijas bei informavo apie įstaigas, kurios rengia trumpalaikius kursus. Aštuntokai dalyvavo praktinėje veikloje žmonių tipai profesijai pasirinkti.

Informaciją parengė J. Petrauskienė

9-okai tardymo izoliatoriuje

Paskelbta 2018-01-18

Sausio 18 d. 9 klasės mokiniai keliavo į Šiaulių tardymo izoliatorių. Jie sužinojo kaip viskas ten veikia, kiek šiame izoliatoriuje telpa kalinių, kad kaliniai gali įgyti vidurinį išsilavinimą, jei patys to nori... Taip pat lankėsi izoliatoriaus muziejuje. Buvo įdomu!

Informaciją pateikė Austėja Sindriūnaitė, 9 klasė

Lankomės būsimųjų fotografų „kalvėje“

Paskelbta 2017-12-29

Besibaigiant 2017 metams, fotografų būrelio nariai išsiruošė pas būsimuosius fotografus, į  ŠPRC Buitinių paslaugų centrą. Mokytoja Lina Mišeikienė mus sutiko labai šiltai. Pirmiausia pavaišino gardžiu pyragu, o po to plačiai papasakojo apie tinkamo fotoaparato pasirinkimą, fotografavimo techniką, apšvietimą bei komponavimą.

Pasinaudoję  jų studija pozavome lyg tikri modeliai, įsiamžinome bendrai nuotraukai.

 

 

Būrelio vadovė   Giedrė Gabšienė

Mokinių konferencija „Sėkmingų žmonių karjeros kelias“

Paskelbta 2017-12-18

Inesa Šaulytė (7 kl.) ir Iveta Purytė (9 kl.) dalyvavo respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų 5-10 klasių mokinių konferencijoje „Sėkmingų žmonių karjeros kelias“.

Merginos atsakingai ruošėsi, labai jaudinosi, bet puikiai pasirodė su pranešimu „NTS- Noras, Tikslas, Sėkmė“. Dėkojame mokyklos vyresniajai slaugos administratorei, Kristinai Šivickienei, kuri mielai sutiko mokinėms duoti interviu apie savo mokymąsi ir darbą sanatorinėje mokykloje bei savo karjeros kelią.

 

Konferencija vyko gruodžio 14 d. Šiaulių logopedinėje mokykloje. Mokines ruošė ir informaciją pateikė auklėtojos Anželika Grigaliūnė ir Justė Rinevienė.