Atvirų durų ir netradicinio ugdymo diena

Paskelbta 2020-02-03

Vasario 1 diena mokykloje buvo skirta mokinių karjeros ugdymui. Atvirų pamokų metu mokiniai susipažino su įvairiomis profesijomis ir mokomojo dalyko praktiniu pritaikymu gyvenime. Mokinių tėvai/ globėjai dalyvavo susirinkimuose su klasės auklėtojais, administracija, vyko individualūs pokalbiai su mokytojais, pagalbos specialistais, medicinos slaugytojais.

Ugdymo karjerai darbo grupė