Ugdymo planas

2020-2021 mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

Klasė

2020-2021 m.m.

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

savaičių skaičius

mokymosi dienų skaičius

1-4

09-01

06-16

35

175

5-10

09-01

06-23

37

185

 

1 – 4 klasių pusmečių trukmė:

pirmasis pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.,

antrasis pusmetis: vasario 1 d. – birželio 16 d.,

5 – 10 klasių pusmečių trukmė:

pirmasis pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.,

antrasis pusmetis: vasario 1 d. – birželio 23 d.,

 

 Pamokos trukmė – 40 minučių.

 

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

 

Netradicinės dienos:

Eil.Nr.

Data

Dienos tema

1.

09-01 (II)

Mokslo ir žinių diena.

2.

09-02 (III)

"Kuriu mokyklos istoriją"

3.

10-16 (V)

Sveikatingumo diena, skirta Pasaulinei stuburo dienai

4.

12-22 (II)

Gerumo diena

5. 06-20 Pasiekimų diena (5-10 kl.)

6.

06-21 (I)

Projektas „Aš – bendruomenė“

7.

06-22 (II)

Projektas „Aš – bendruomenė“

8. 06-23 (III) Pasiekimų diena (5-10 kl.)

9.

1 diena pasirinktinai klasėms

Pažintinių išvykų ir edukacinių veiklų diena.

 

Mokiniams skiriamos atostogos:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens 1-10 kl.

2020-10-26

2020-10-31

Žiemos (Kalėdų) 1-10 kl.

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos 1-10 kl.

2021-02-15

2021-02-19

Pavasario (Velykų) 1-10 kl.

2021-04-06

2021-04-09

Vasaros 1-4 kl.

2021-06-10

2021-08-31

Vasaros 5-10 kl.

2021-06-24

2021-08-31