Ugdymo planas

2023-2024 mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

Klasė

2023-2024 m.m.

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

savaičių skaičius

mokymosi dienų skaičius

1-4

09-01

06-08

35

175

5-10

09-01

06-20

37

185

 

1 – 4 klasių pusmečių trukmė:

pirmasis pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.,

antrasis pusmetis: vasario 1 d. – birželio 8 d.,

5 – 10 klasių pusmečių trukmė:

pirmasis pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.,

antrasis pusmetis: vasario 1 d. – birželio 20 d.,

 

 Pamokos trukmė – 40 minučių.

 

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

 

Kultūrinės, projektinės, edukacinės dienos:

Eil.Nr.

Data

Dienos tema

1.

2023-09-01 (V)

Mokslo ir žinių diena.

2.

2023-10-16 (I)

Sveikatingumo diena, skirta Pasaulinei stuburo dienai

3. 2023-2024 m.m. (1 diena) Edukacinių išvykų diena
3. 2024-06-08 (VI) Olimpinė diena

3.

06-07 (V) Pasiekimų ir pažangos diena (1-4 kl.)
4. 06-20 (IV) Pasiekimų ir pažangos diena (5-10 kl.)

 

Mokiniams skiriamos atostogos:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens 1-10 kl.

2023-10-30

2023-11-03

Žiemos (Kalėdų) 1-10 kl.

2023-12-27

2024-01-05

Žiemos 1-10 kl.

2024-02-19

2024-02-23

Pavasario (Velykų) 1-10 kl.

2024-04-02

2024-04-05

Vasaros 1-4 kl.

2024-06-10

2024-08-31

Vasaros 5-10 kl.

2024-06-21

2024-08-31