Ugdymo planas

2022-2023 mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

Klasė

2022-2023 m.m.

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

savaičių skaičius

mokymosi dienų skaičius

1-4

09-01

06-08

35

175

5-10

09-01

06-22

37

185

 

1 – 4 klasių pusmečių trukmė:

pirmasis pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.,

antrasis pusmetis: vasario 1 d. – birželio 8 d.,

5 – 10 klasių pusmečių trukmė:

pirmasis pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.,

antrasis pusmetis: vasario 1 d. – birželio 22 d.,

 

 Pamokos trukmė – 40 minučių.

 

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

 

Netradicinės dienos:

Eil.Nr.

Data

Dienos tema

1.

09-01 (IV)

Mokslo ir žinių diena.

2.

10-14 (V)

Sveikatingumo diena, skirta Pasaulinei stuburo dienai

3.

06-08 (IV) Pasiekimų ir pažangos diena (1-4 kl.)
4. 06-22 (IV) Pasiekimų ir pažangos diena (5-10 kl.)

 

Mokiniams skiriamos atostogos:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens 1-10 kl.

2022-10-31

2022-11-04

Žiemos (Kalėdų) 1-10 kl.

2022-12-27

2023-01-06

Žiemos 1-10 kl.

2023-02-13

2023-02-17

Pavasario (Velykų) 1-10 kl.

2023-04-11

2023-04-14

Vasaros 1-4 kl.

2023-06-09

2023-08-31

Vasaros 5-10 kl.

2023-06-23

2023-08-31