Ugdymo planas

2021-2022 mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

Klasė

2021-2022 m.m.

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

savaičių skaičius

mokymosi dienų skaičius

1-4

09-01

06-09

35

175

5-10

09-01

06-23

37

185

 

1 – 4 klasių pusmečių trukmė:

pirmasis pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.,

antrasis pusmetis: vasario 1 d. – birželio 9 d.,

5 – 10 klasių pusmečių trukmė:

pirmasis pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.,

antrasis pusmetis: vasario 1 d. – birželio 23 d.,

 

 Pamokos trukmė – 40 minučių.

 

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

 

Netradicinės dienos:

Eil.Nr.

Data

Dienos tema

1.

09-01 (III)

Mokslo ir žinių diena.

2.

10-16 (IV)

Sveikatingumo diena, skirta Pasaulinei stuburo dienai

3.

03-22 (II)

Patyriminio ugdymo veiklų diena „Pasaulinė vandens diena“

4. 06-01 (III) Sporto diena

5.

06-08 (III)

Projektinių veiklų diena (1-4 kl.)

6. 06-09 (IV) Pasiekimų ir pažangos diena (1-4 kl.)

7.

06-21 (II)

Projektinių veiklų diena (5-10 kl.)

8. 06-22 (III) Projektinių veiklų diena (5-10 kl.)
9. 06-23 (IV) Pasiekimų ir pažangos diena (5-10 kl.)

10.

1 diena pasirinktinai klasėms

Pažintinių išvykų ir edukacinių veiklų diena.

 

Mokiniams skiriamos atostogos:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens 1-10 kl.

2021-11-03

2021-11-09

Žiemos (Kalėdų) 1-10 kl.

2021-12-27

2022-01-07

Žiemos 1-10 kl.

2022-02-14

2022-02-18

Pavasario (Velykų) 1-10 kl.

2022-04-19

2022-04-22

Vasaros 1-4 kl.

2022-06-14

2022-08-31

Vasaros 5-10 kl.

2022-06-29

2022-08-31