Bendruomenė

bendruomene
mokytojai

 

Pavardė, vardas
Išsilavinimas
Pareigos, kvalifikacinė kategorija
Abromavičienė Asta
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), dailė ir technologijos, dailė (bakalauras); tapyba (magistras)
Dailės mokytoja, vyresnioji auklėtoja
Bagdonaitė Dainė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), biologija ir chemija, švietimo vadyba
Gamtos ir žmogaus, chemijos mokytoja metodininkė, biologijos mokytoja
Banienė Jolanta
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), rusų ir lietuvių kalbos pedagogika
Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Bartašienė Lina
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), matematika, fizika
Matematikos vyresnioji mokytoja, ekonomikos mokytoja
Bakševičius Eduardas
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), specialioji pedagogika ir kūno kultūra, taikomoji kūno kultūra
Gydomosios kūno kultūros vyresnysis mokytojas
Beniušienė Rasa
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Vyresnioji auklėtoja
Čikun Dalia
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), rusų kalba ir literatūra
Rusų kalbos mokytoja, vyresnioji auklėtoja
Dovydaitis Saulius
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), fizika ir auklėjamo darbo metodika
Fizikos, žmogaus saugos vyresnysis mokytojas, informacinių technologijų mokytojas
Gabšienė Giedrė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Auklėtoja metodininkė
Giedrė Sandra
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), Muzikos pedagogika
Muzikos mokytoja
Greičiūnaitė-Rakickienė Akvilė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), Muzikos pedagogika
Muzikos vyresnioji mokytoja
Grigaliūnė Anželika
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), anglų kalbos filologija, anglų kalbos ankstyvojo ugdymo pedagogika, pradinio ugdymo pedagogika, karjeros edukologija (magistras)
Vyresnioji anglų kalbos mokytoja
Gudaitė-Fediuk Rasa
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinių klasių pedagogika ir kūno kultūra, edukologija
Gydomosios kūno kultūros mokytoja metodininkė
Katkevičienė Dina
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija, pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, auklėtoja
Kučinskaitė Dominyka
Aukštasis universitetinis, Kūno kultūros ir sporto pedagogika
Fizinio lavinimo mokytoja (plaukimas)
Laima Laiševcevienė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis)
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Lunskis Valdas
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), lietuvių kalba ir literatūra
Lietuvių kalbos mokytojas metodininkas
Navikienė Lina
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio ugdymo pedagogika
Pradinių klasių vyresnioji mokytoja, vyresnioji auklėtoja
Petrauskienė Jovita 
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), lietuvių filologija, dalyko pedagogika
Vyresnioji auklėtoja
Radavičienė Gražvydė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), edukologija, anglų kalbos pedagogika
Vyresnioji anglų kalbos mokytoja
Raudienė Edita
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Geografijos mokytoja, vyresnioji  auklėtoja
Rimšienė Irma 
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika, vokiečių kalba ir literatūra
Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
Rinevienė Justė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), papildomas ugdymas ir etika, švietimo kokybės vadyba (magistras)
Auklėtoja, teatro būrelio mokytoja
Staponkienė Justė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), papildomas ugdymas ir etika
Vyresnioji auklėtoja, etikos mokytoja
Stankaitienė Daiva
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Vyresnioji  auklėtoja, būrelio mokytoja
Šedienė Loreta
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), istorija ir tarybinė teisė
Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė
Šimkuvienė Rima
Aukštasis universitetinis (pedagoginis)
Auklėtoja
Užgalienė Jurgita
Aukštasis universitetinis (pedagoginis)
Auklėtoja, plaukimo mokytoja
Veikutienė Asta
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir kūno kultūra, kūno kultūros ir sporto pedagogika (magistras)
Plaukimo mokytoja
Šulskienė Airina
Aukštasis universitetinis ekologija ir aplinkotyra (bakalauras) biologijos mokslai (magistras).
Technologijų ir gamtotyros mokytoja
Klumbytė Vilma
Aukštasis universitetinis  vokiečių ir lietuvių kalba (bakalauras); literatūrologija (magistras); religinis ugdymas (magistras).
Tikybos vyresnioji mokytoja
Vilcinė Daiva 
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), meninis ugdymas ir tikyba (bakalauras); teatro edukologija (magistras).
Teatro mokytoja

Vardas, Pavardė, kontaktai

Pareigos

Vilma Baranauskienė
Pediatrė
Raminta Barzinskė
BP slaugytoja
Gintautas Baziulis
Gelbėtojas
Svaiga Beinorienė
svaiga.beinoriene@sanatorinemokykla.lt
Medicinos psichologas
Anželika Grigaliūnė
Masažuotoja
Miglė Kanapeckaitė
Slaugytojo padėjėja
Benas Keinys
Gelbėtojas
Laimutė Navikienė 
laimute.navikiene@sanatorinemokykla.lt
Dietistė
Mockutė Ernesta
Masažuotoja
Rimantas Norkus
rimantas.norkus@sanatorinemokykla.lt
Gydytojas ortopedas, traumatologas
Paulina Pliūraitė
Masažuotoja
Irena Pliūrienė
Gydytoja vaikų neurologė
Gabrielė Pociūtė
Slaugos administratorė, kineziterapeutė
Airida Ribikauskienė
airida.ribikauskiene@sanatorinemokykla.lt
Fizinės medicinos reabilitacijos slaugytoja
Euridija Stabrauskienė
euridija.stabrauskiene@sanatorinemokykla.lt
BP slaugytoja
Rita Steikūnienė
rita.steikuniene@sanatorinemokykla.lt
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja

 vgk

 

Vardas Pavardė, kontaktai
Išsilavinimas
Specialybė
Pareigos
Beniušienė Rasa
rasa.beniusiene@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Mokytojo padėjėja
Bertašiūtė Marija
Aukštasis
Dailės ir technologijų pedagogika
Mokytojo padėjėja 
Čerkauskienė Genė
gene.cerkauskiene@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Bibliotekininkystė
Bibliotekininkė
Kristina Eliašaitienė
Aukštasis
Aplinkos apsaugos inžinerija
Mokytojo padėjėja
Svitlana Danilenko
Aukštasis universitetinis
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika
Mokytojo padėjėja
Gabšienė Giedrė
giedre.gabsiene@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Mokytojo padėjėja
Gumbakienė Neringa
neringa.gumbakienė@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Mokyklinė psichologija
Psichologė
Gvozdiovė Rima
Aukštasis
Techologija, įmonės darbo organizavimas
Mokytojo padėjėja 
Ugnė Imenavičiūtė
Vidurinis
-
Mokytojo padėjėja
Jagminė Andželika
Aukštasis universitetinis
Specialioji pedagogika, specializacija - logopedija
Specialioji pedagogė
Jagminienė Reda
Aukštasis universitetinis
Vadyba ir verslo administravimas
Mokytojo padėjėja
Margarita Jurevičienė
Aukštasis universitetinis
Specialioji pedagogika
Specialioji pedagogė
Inesa Ovčinikova
Aukštasis universitetinis
Edukologija
Mokytojo padėjėja
Petronė Ingrida
ingrida.petrone@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Socialinė pedagogika
Socialinė pedagogė
Pliūraitė Paulina
Profesinis
Masažuotoja
Mokytojo padėjėja, masažuotoja 
Inga Nakienė
Aukštasis koleginis
Socialinis darbas
Mokytojo padėjėja
Vaicekauskienė Daiva
Vidurinis
-
Mokytojo padėjėja
Žymantienė Atena
atena.zymantiene@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Specialioji pedagogika
Specialioji pedagogė
Žiedienė Laima
laima.ziediene@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Specialioji pedagogika ir logopedija
Logopedė
MOKYKLOS TARYBA
Pirmininkas Giedrė Gabšienė - auklėtoja;
Nariai: Lina Navikienė  - mokytoja;
Gintaras Taujenis - mokinės tėtis;
Marius Taralis- mokinio tėtis;
Gintarė Taralienė - mokinio mama;
Rita Bitinienė - mokinės mama.

Šiaulių sanatorinės mokyklos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Dainė Bagdonaitė.

El. paštas: daine.bagdonaite@sanatorinemokykla.lt 

Naujienos

 

 valgykla

valytojai

 

Vardas, Pavardė, kontaktai

Pareigos

Danutė Aleksandravičienė
Sandėlininkė, valytoja
Rima Byčkovienė
Pagalbinė virtuvės darbininkė
Sigita Dagytė
Baseino valytoja
Laima Daukšienė
rastine@sanatorinemokykla.lt
Sekretorė
Saulius Dovydaitis
saulius.dovydaitis@sanatorinemokykla.lt
Pirkimų specialistas
Anželika Grigaliūnė
Administratorė
Svetlana Jankauskienė
Mokyklos budėtoja
Irena Kasparavičienė
Valytoja
Jolanda Kosteckienė
Administratorė
Ingrida Kralikienė
Pagalbinė virtuvės darbininkė
Zenta Kropienė
Virėja
Dainius Lėščius
Vairuotojas, darbininkas
Zina Lukošiutė
Valytoja
Alvyda Marcišauskienė
Auklė
Sigita Norvaišienė
Auklė, sandėlininkė
Aurelijus Vidmuntas Onaitis
Elektrikas
Marytė Pociuvienė
Virėja
Tetiana Matyhina
Pagalbinė virtuvės darbininkė
Vytautas Skyrius
Ūkvedys, darbininkas
Ona Svidriūtė
Valytoja
Euridija Stabrauskienė
Auklė
Sandra Tamašauskaitė
Auklė
Stanislovas Ulčinas
Kiemsargis
Eugenija Vasiliauskienė
Valytoja
Ingrida Vėževičienė
Rūbininkė-kasininkė
Daiva Vilcinė
daiva.vilcine@sanatorinemokykla.lt
Administratorė
Virginija Žlabienė
Auklė