Bendruomenė

mokytojai

 

Pavardė, vardas
Išsilavinimas
Pareigos, kvalifikacinė kategorija
Abromavičienė Asta
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), dailė ir technologijos, dailė (bakalauras); tapyba (magistras)
Dailės mokytoja, vyresnioji auklėtoja
Bagdonaitė Dainė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), biologija ir chemija, švietimo vadyba
Gamtos ir žmogaus, chemijos mokytoja metodininkė, biologijos mokytoja
Banienė Jolanta
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), rusų ir lietuvių kalbos pedagogika
Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Bartašienė Lina
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), matematika, fizika
Matematikos vyresnioji mokytoja, ekonomikos mokytoja
Bakševičius Eduardas
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), specialioji pedagogika ir kūno kultūra, taikomoji kūno kultūra
Gydomosios kūno kultūros vyresnysis mokytojas
Beniušienė Rasa
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Vyresnioji auklėtoja
Čikun Dalia
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), rusų kalba ir literatūra
Rusų kalbos mokytoja, vyresnioji auklėtoja
Dovydaitis Saulius
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), fizika ir auklėjamo darbo metodika
Fizikos, žmogaus saugos vyresnysis mokytojas, informacinių technologijų mokytojas
Gabšienė Giedrė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Auklėtoja metodininkė
Grigaliūnė Anželika
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), anglų kalbos filologija, anglų kalbos ankstyvojo ugdymo pedagogika, pradinio ugdymo pedagogika, karjeros edukologija (magistras)
Vyresnioji anglų kalbos mokytoja
Gudaitė-Fediuk Rasa
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinių klasių pedagogika ir kūno kultūra, edukologija
Gydomosios kūno kultūros mokytoja metodininkė
Katkevičienė Dina
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija, pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, auklėtoja
Laima Laiševcevienė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis)
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Lunskis Valdas
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), lietuvių kalba ir literatūra
Lietuvių kalbos mokytojas metodininkas
Navikienė Lina
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio ugdymo pedagogika
Pradinių klasių vyresnioji mokytoja, vyresnioji auklėtoja
Petrauskienė Jovita 
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), lietuvių filologija, dalyko pedagogika
Vyresnioji auklėtoja
Radavičienė Gražvydė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), edukologija, anglų kalbos pedagogika
Vyresnioji anglų kalbos mokytoja
Raudienė Edita
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Geografijos mokytoja, vyresnioji  auklėtoja
Rinevienė Justė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), papildomas ugdymas ir etika, švietimo kokybės vadyba (magistras)
Auklėtoja, teatro būrelio mokytoja
Staponkienė Justė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), papildomas ugdymas ir etika
Vyresnioji auklėtoja, etikos mokytoja
Stankaitienė Daiva
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Vyresnioji  auklėtoja, būrelio mokytoja
Šedienė Loreta
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), istorija ir tarybinė teisė
Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė
Užgalienė Jurgita
Aukštasis universitetinis (pedagoginis)
Auklėtoja, plaukimo mokytoja
Veikutienė Asta
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir kūno kultūra, kūno kultūros ir sporto pedagogika (magistras)
Plaukimo mokytoja
Šulskienė Airina
Aukštasis universitetinis ekologija ir aplinkotyra (bakalauras) biologijos mokslai (magistras).
Technologijų ir gamtotyros mokytoja
Klumbytė Vilma
Aukštasis universitetinis  vokiečių ir lietuvių kalba (bakalauras); literatūrologija (magistras); religinis ugdymas (magistras).
Tikybos vyresnioji mokytoja, muzikos mokytoja, vokiečių kalbos mokytoja
Vilcinė Daiva 
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), meninis ugdymas ir tikyba (bakalauras); teatro edukologija (magistras).
Teatro mokytoja

Vardas, Pavardė, kontaktai

Pareigos

Vilma Baranauskienė
Pediatrė
Raminta Barzinskė
BP slaugytoja
Gintautas Baziulis
Gelbėtojas
Svaiga Beinorienė
svaiga.beinoriene@sanatorinemokykla.lt
Medicinos psichologas
Miglė Kanapeckaitė
Ergoterapeutė
Laimutė Navikienė 
laimute.navikiene@sanatorinemokykla.lt
Dietistė
Mockutė Ernesta
Masažuotoja
Inga Nakienė
Socialinė darbuotoja
Rimantas Norkus
rimantas.norkus@sanatorinemokykla.lt
Gydytojas ortopedas, traumatologas
Paulina Pliūraitė
Masažuotoja
Irena Pliūrienė
Gydytoja vaikų neurologė
Gabrielė Pociūtė
Slaugos administratorė, kineziterapeutė
Airida Ribikauskienė
airida.ribikauskiene@sanatorinemokykla.lt
Fizinės medicinos reabilitacijos slaugytoja
Euridija Stabrauskienė
euridija.stabrauskiene@sanatorinemokykla.lt
BP slaugytoja
Rita Steikūnienė
rita.steikuniene@sanatorinemokykla.lt
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja

 vgk

 

Vardas Pavardė, kontaktai
Išsilavinimas
Specialybė
Pareigos
Beniušienė Rasa
rasa.beniusiene@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Mokytojo padėjėja
Bertašiūtė Marija
Aukštasis
Dailės ir technologijų pedagogika
Mokytojo padėjėja 
Čerkauskienė Genė
gene.cerkauskiene@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Bibliotekininkystė
Bibliotekininkė
Eliašaitienė Kristina
Aukštasis
Aplinkos apsaugos inžinerija
Mokytojo padėjėja
Danilenko Svitlana
Aukštasis universitetinis
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika
Mokytojo padėjėja
Gabšienė Giedrė
giedre.gabsiene@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Mokytojo padėjėja
Gumbakienė Neringa
neringa.gumbakienė@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Mokyklinė psichologija
Psichologė
Gvozdiovė Rima
Aukštasis
Techologija, įmonės darbo organizavimas
Mokytojo padėjėja 
Imenavičiūtė Ugnė
Vidurinis
-
Mokytojo padėjėja
Jagminė Andželika
Aukštasis universitetinis
Specialioji pedagogika, specializacija - logopedija
Specialioji pedagogė
Jagminienė Reda
Aukštasis universitetinis
Vadyba ir verslo administravimas
Mokytojo padėjėja
Jurevičienė Margarita
Aukštasis universitetinis
Specialioji pedagogika
Specialioji pedagogė
Dragūnaitė Dovilė
Vidurinis
-
Mokytojo padėjėja
Petronė Ingrida
ingrida.petrone@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Socialinė pedagogika
Socialinė pedagogė
Pliūraitė Paulina
Profesinis
Masažuotoja
Mokytojo padėjėja, masažuotoja 
Nakienė Inga
Aukštasis koleginis
Socialinis darbas
Mokytojo padėjėja
Vaicekauskienė Daiva
Vidurinis
-
Mokytojo padėjėja
Šilerienė Vilma
 
 
Mokytojo padėjėja
Žymantienė Atena
atena.zymantiene@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Specialioji pedagogika
Specialioji pedagogė
Žiedienė Laima
laima.ziediene@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Specialioji pedagogika ir logopedija
Logopedė
MOKYKLOS TARYBA
Pirmininkas Giedrė Gabšienė - auklėtoja;
Nariai: Lina Navikienė  - mokytoja;
Gintaras Taujenis - mokinės tėtis;
Marius Taralis- mokinio tėtis;
Gintarė Taralienė - mokinio mama;
Rita Bitinienė - mokinės mama.

Šiaulių sanatorinės mokyklos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Dainė Bagdonaitė.

El. paštas: daine.bagdonaite@sanatorinemokykla.lt 

Naujienos

 

 valgykla

valytojai

 

Vardas, Pavardė, kontaktai

Pareigos

Danutė Aleksandravičienė
Sandėlininkė, valytoja
Rima Byčkovienė
Pagalbinė virtuvės darbininkė
Sigita Dagytė
Baseino valytoja
Laima Daukšienė
rastine@sanatorinemokykla.lt
Sekretorė
Saulius Dovydaitis
saulius.dovydaitis@sanatorinemokykla.lt
Pirkimų specialistas
Anželika Grigaliūnė
Projektų koordinatorė
Svetlana Jankauskienė
Mokyklos budėtoja
Irena Kasparavičienė
Valytoja
Jolanda Kosteckienė
Apskaitininkė
Ingrida Kralikienė
Pagalbinė virtuvės darbininkė
Zenta Kropienė
Virėja
Dainius Lėščius
Vairuotojas, darbininkas
Erika Lelienė
Valytoja
Alvyda Marcišauskienė
Auklė
Sigita Norvaišienė
Auklė, sandėlininkė
Marytė Pociuvienė
Virėja
Asta Orlaitė
Pagalbinė virtuvės darbininkė
Vytautas Skyrius
Ūkvedys, darbininkas
Ona Svidriūtė
Valytoja
Euridija Stabrauskienė
Auklė
Sandra Tamašauskaitė
Auklė
Marius Baziulis
Kiemsargis, darbininkas
Eugenija Vasiliauskienė
Valytoja
Ingrida Vėževičienė
Rūbininkė-kasininkė
Daiva Vilcinė
daiva.vilcine@sanatorinemokykla.lt
Administratorė
Virginija Žlabienė
Auklė