Projektai

Projektai 2020-2021 m.m.

Projektai 2019-2020 m.m.

Projektai 2018-2019 m.m.

Projektai 2017-2018 m.m.

Projektai

Daugiau informacijos apie projektą "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" čia

Mūsų mokykla gavo priemonių už 13070,42 eurus: Planšetinius kompiuterius (82 vnt.); drigalskio menteles (4 vnt.); preparavimo įrankių rinkinius (4 vnt.); lupas (4 vnt.); rankinį skaitmeninį mikroskopą; mokyklinius mikroskopus (3 vnt.) mikroskopą bei jų priedus ir chemines medžiagas.

 

Bendrojo ugdymo mokyklų, Kokybės siekiančių mokyklų klubo narių įsivertinimo rodiklių ir rekomendacijų išbandymo projektas "Gera mokykla: nuo geros prie geresnės".

Archyvas:

Kuo panašios ir skirtingos Lietuvos ir Kroatijos mokyklos?

Paskelbta 2021-09-21

2021 m. rugpjūčio 23-27 dienomis „Erasmus+“ KA1 programos projekto “Kokybiškas įtraukusis ugdymas – pozityvus mokytojo profesionalumas kiekvieno mokinio ugdymo (-si) sėkmei” dalyvės Šiaulių sanatorinės mokyklos direktorė Lijana Giedraitienė ir anglų kalbos mokytoja Anželika Grigaliūnė lankėsi „III. Osnovna Škola Varaždin” mokykloje Varaždino mieste, Kroatijoje.

Mokykla yra tankiai apgyvendintame gyvenamųjų namų rajono apsuptyje, kuriame pastaraisiais metais statosi namus ir kuriasi daug jaunų šeimų su vaikais. Todėl mokykla, kad atlieptų poreikį priimti savo rajono vaikus, prieš tris metus pasistatė naują, erdvų, šiuolaikinį priestatą. Šiame priestate įrengtos klasės pradinio ugdymo mokiniams. Senajame mokyklos pastate, kuris skaičiuoja jau antrą šimtmetį (mokykla įsteigta 1846 m.), mokosi 5-8 klasių mokiniai. Tačiau pastaraisiais metais dėl ypatingai padidėjusio mokinių skaičiaus mokykla dirba pamainomis.

“Digital Creative Education” projektui pristatyti sukurta internetinė svetainė  

Paskelbta 2021-02-22

Šiaulių sanatorinė mokykla drauge su partneriais iš Latvijos, Estijos ir Norvegijos 2020 m. rugsėjį pradėjo įgyvendinti Nordplus programos projektą “Digital Creative Education” skirtą tobulinti skaitmeninių technologijų diegimą ir naudojimą ugdymo procese kuriant modernią mokyklą, gerinti mokinių pasiekimus ir ugdyti skaitmeninę mokymo(si) kultūrą. 

Pirmajame projekto įgyvendinimo etape buvo sukurta internetinė svetainė, kurioje pateikiamas projekto veiklų kalendorius, aprašomos atliktos veiklos bei jų rezultatai.  

Kviečiame apsilankyti svetainėje ir plačiau susipažinti su projektu - https://www.clilmc.com/nordplus 

Informaciją parengė A.Grigaliūnė 

Tarptautinių projektų dalyvių susitikimai

Paskelbta 2021-02-09

Vasariui tik prasidėjus jau įvyko du tarptautinių projektų dalyvių virtualūs susitikimai. 

Nordplus projekto “Digital Creative Education” partneriai (Lietuva, Latvija, Estija, Norvegija) dalijosi patirtimi – naudojamomis skaitmeninėmis priemonėmis ugdymo(si) procese, aptarė tolimesnes projekto veiklas. 

„Erasmus+“ KA229 programos projekto „Smart Choices For Healthy Lifestyle“ partneriai (Lietuva, Ispanija, Italija, Graikija, Turkija) aptarė projekto veiklas bei jų įgyvendinimą pandemijos metu. Sutarta, kad projektų veiklų įgyvendinimas bus perkeltas į  eTwinning platformą, bei numatytos šios veiklos: vasaris – “Creative and funny relay races”; kovas/balandis – projekto logotipo kūrimo konkursas; gegužė – “Kahoot” viktorinos kūrimas apie sveiką gyvenseną. 

Informaciją parengė A.Grigaliūnė 

Virtualūs tarptautinių projektų dalyvių susitikimai

Paskelbta 2021-01-04

2020 m. lapkričio – gruodžio mėn. vyko virtualūs susitikimai su NordPlus projektų partneriais. Lapkričio 9 d. projekto “Digital Creative Education” partneriai (Lietuva, Latvija, Estija, Norvegija) susipažino su mūsų mokykla, miestu bei šalimi. Gruodžio 14 d. Zoom platformoje rinkosi projekto "Develpoment of methods of physical activity for children with functional disabilities" atstovai iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos mokyklų, kurie pristatė savo mokyklų veiklas.  

Informaciją parengė A.Grigaliūnė ir I.Mockutė

Gerosios patirties pasidalinimas konferencijoje

Paskelbta 2020-12-10

Gruodžio 10d. projektų darbo grupės vadovė Anželika Grigaliūnė ir narė Justė Staponkienė dalyvavo respublikinėje nuotolinėje konferencijoje "Gyvoji mokykla: erdvė kurti, augti, būti", kurioje dalijosi savo gerąja patirtimi ir skaitė pranešimą "Mokinių ir mokytojų kūrybiškumo plėtojimas taikant IKT inovacijas tarptautinių projektų kontekste".

Stovykla "Sveikatos burbulai 3"

Paskelbta 2020-08-25

Rugpjūčio 17- 21 dienomis į mūsų mokyklą rinkosi stovyklos ,,Sveikatos burbulai 3“ dalyviai iš įvairių Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų. Stovyklos tikslas - skatinti turiningą Šiaulių miesto mokinių vasaros poilsį, sudarant tinkamas sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai. Penkias dienas stovyklautojai dalyvavo įvairiose veiklose: rytinėje mankštoje, kūrybinėse dirbtuvėse, deguonies kokteilio degustacijoje, sportinėje fotosesijoje, Jaunųjų gamtininkų centro edukacijoje, protmūšyje, interaktyviose veiklose, muilo burbulų varžybose. Labiausiai stovyklautojai džiaugėsi galimybe pramogauti mūsų mokyklos baseine. Vaikų vasaros poilsio stovyklos "Sveikatos burbulai 3“ programa, kurią iš dalies finansavo Šiaulių miesto savivaldybė, buvo sudaryta atsižvelgiant į smalsius, šiuolaikinius ir žingeidžius vaikus.

Informaciją parengė stovyklos vadovė

Justė Rinevienė

LAIMĖTI TRYS PROJEKTAI

Paskelbta 2020-06-17

Teikta konsorciumo paraiška bei laimėtas iš Europos Komisijos „Erasmus+“ programos finansuojamas projektas „Inovatyvus mokytojas - sėkmingas mokinys“.

Sėkmingai įgyvendinus projektą, pedagogai įgis kompetencijų, leidžiančių įdiegti naujus, inovatyvius mokymo metodus į ugdymo procesą  (skaitmeninių priemonių parinkimas, kūrimas ir taikymas), sudaryti prielaidas sėkmingam ir rezultatyviam specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymui(si) klasėje siekiant ugdymo kokybės bei padidins projekte dalyvaujančių asmenų profesinius įgūdžius ir kompetencijas.

Projekto tikslų įgyvendinimui suplanuoti  darbo stebėjimo vizitai Bulgarijos, Turkijos ir Ispanijos mokyklose, bei  kursai Graikijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

UPS! - unikali patirtis Suomijoje

Paskelbta 2019-12-18

 

Paskutinėmis rudenio dienomis Šiaulių sanatorinės mokyklos mokytojos Anželika Grigaliūnė, Rasa Gudaitė Fediuk ir Asta Veikutienė dalyvavo darbo stebėjimo vizite Suomijoje pagal „Erasmus+“ KA1 programos projektą “Kokybiškas įtraukusis ugdymas – pozityvus mokytojo profesionalumas kiekvieno mokinio ugdymo(-si) sėkmei”, kur sėmėsi šios šalies mokyklų patirties. Mokytojos lankėsi Kauniainen miestelio pagrindinėje Kasavuoren („Svajonių“) ir pradinėje Mäntymäki mokyklose, stebėjo ugdymo procesą, bendravo su šių mokyklų pedagogais.