Projektai

Projektų koordinatorė / The cordinator of the projects

Anželika Grigaliūnė

anzelika.grigaliune@sanatorinemokykla.lt

 

Projektai 2022-2023 m.m.

Projektai 2021-2022 m.m.

Projektai 2020-2021 m.m.

Projektai 2019-2020 m.m.

Projektai 2018-2019 m.m.

Projektai 2017-2018 m.m.

Daugiau informacijos apie projektą "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" čia

Mūsų mokykla gavo priemonių už 13070,42 eurus: Planšetinius kompiuterius (82 vnt.); drigalskio menteles (4 vnt.); preparavimo įrankių rinkinius (4 vnt.); lupas (4 vnt.); rankinį skaitmeninį mikroskopą; mokyklinius mikroskopus (3 vnt.) mikroskopą bei jų priedus ir chemines medžiagas.

 

Bendrojo ugdymo mokyklų, Kokybės siekiančių mokyklų klubo narių įsivertinimo rodiklių ir rekomendacijų išbandymo projektas "Gera mokykla: nuo geros prie geresnės".

Archyvas:

 Lietuvos Ukrainos mokyklų bendradarbiavimas

Paskelbta 2023-10-03

Rugsėjo 29 dieną pradėjome vykdyti projektą: Congratulations you have your Twin School! Nuotoliniu būdu susitikome su savo dvynės  mokyklos Білоцерківський опорний ліцей-гімназія №20 moksleiviais. Šiame projekte dalyvauja mūsų mokyklos 4 mokiniai. Twinschools projekte -platformoje, 8 savaičių socialinės-edukacinės programos metu nuotoliniu būdu susitiksime ir kūrybiškai bei įtraukiančiai kartu leisime laiką su Ukrainos moksleiviais. Projektas skirtas suartinti Lietuvos ir Ukrainos kultūras, supažindinti moksleivius su skirtingomis tradicijomis, papročiais, gyvenimo būdu ir kylančiais sunkumais, paskatinti ieškoti ir atrasti kultūrinius panašumus, problemų sprendimo būdus, sukurti palaikymo tinklą ir užmegzti draugystes bei bendradarbiavimą visam gyvenimui. 

Informaciją pateikė G. Radavičienė

twin

Meditacija – raktas į mokinio ir mokytojo gerovę

Paskelbta 2023-09-29

Šiaulių „Santakos“ ugdymo centro pedagogai naujus mokslo metus pasitiko dalyvaudami tarptautiniuose kursuose „Mindfulness and Meditation: Wellbeing at school and life“ – „Sąmoningumas ir meditacija: gerovė mokykloje ir gyvenime“ pagal Erasmus+ akreditacijos projekto programą, finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis.

Kursų tikslas – siekti psichologinių pokyčių organizacijoje, pozityvios elgsenos, grįstos visapusišku asmeniniu tobulėjimu, mokantis taisyklingos meditacijos, pagrįstos streso šalinimo technikomis ir, be abejo, asmeninio sąmoningumo lygio kėlimu.

Nordplus projektas “Development of methods of physical activity for children with functional disabilities”

Paskelbta 2023-09-29

Šiaulių „Santakos“ ugdymo centras kartu su Šiaulių “Ringuvos” mokykla, “Tartu Herbert Masingu” mokykla (Estija) ir “Rīgas 5. pamatskolā-attīstības centrā” mokykla (Latvija) dalyvavo NORDPLUS projekte “Development of methods of physical activity for children with functional disabilities“. Projektu buvo siekiama, kad pedagogai dalintųsi kūno kultūros ir gydomosios veiklos gerąja patirtimi, dirbant su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniais.

         Įgyvendinant projektą įvyko trys mokytojų mobilumai. Pirmasis mobilumas vyko Latvijoje, vėliau Estijoje ir Lietuvoje. Susitikimų metu priimančiosios organizacijos mokytojai pristatė savo mokyklas, švietimo sistemą. Vizitų metu mokytojai stebėjo fizinio aktyvumo pamokas (sporto salėje, baseine, lauko ir kitose erdvėse). Susipažino su mokyklos aplinkomis, įvairiais mokymo(si) metodais, pasidalijo gerąja darbo patirtimi.

KVIETIMAS MOKINIAMS DALYVAUTI „ERASMUS+“ PROGRAMOS PROJEKTO MOBILUMUOSE  

Paskelbta 2023-09-20

Skelbiama mokinių atranka dalyvauti „Erasmus+“ programos bendrojo ugdymo srityje, finansuojamų Europos Sąjungos, projektų veiklose 2023-2024 m.m. 

Kas gali dalyvauti atrankoje? – 5-10 klasių mokiniai. 

Ką reikia daryti, norint dalyvauti atrankoje? 

  1. Pateikti motyvacinį laišką ir tėvų, globėjų, rūpintojų sutikimą (motyvacinio laiško ir tėvų, globėjų, rūpintojų sutikimo formas galima pasiimti raštinėje). 
  2. Motyvacinį laišką turi parašyti pats mokinys, o vienas iš tėvų, globėjų, rūpintojų turi užpildyti sutikimą dėl dalyvavimo projekto mobilumuose. 
  3. Mokiniai motyvacinį laišką ir tėvų, globėjų, rūpintojų sutikimą turi atnešti iki spalio 2 d., į raštinę. 

Kas turi būti parašyta motyvaciniame laiške?  

Atminkite, kad motyvacinio laiško tikslas yra pristatyti save.  

Turkijos skaitmeninės švietimo sistemos ypatumai

Paskelbta 2023-09-06

Mokytojų ir mokinių skaitmeninių įgūdžių ugdymas, mokomosios medžiagos perkėlimas į skaitmeninę aplinką ir internetinių švietimo platformų sklaida yra vieni iš prioritetinių Turkijos švietimo sistemos skaitmeninimo tikslų.
2023 m. rugpjūčio 21-27 d. Šiaulių ,,Santakos“ ugdymo centro pedagogės Dainė Bagdonaitė, Jovita Petrauskienė ir Laima Žiedienė dalyvavo Erasmus + programos mokymuose ,,Learning digital. Teaching Digital“, organizuotuose Kizanlikli Academy (Turkija).

„Erasmus+“darbo stebėjimo mokymai CLIL mokymo centre

Paskelbta 2023-08-31

Rugpjūčio 28-29 dienomis Šiaulių „Santakos“ ugdymo centro pedagogė L. Navikienė dalyvavo „Erasmus+“darbo stebėjimo mokymuose CLIL mokymo centre ir Zolitudės gimnazijoje Rygoje.Mokymų metu susipažino su Latvijos švietimo sistema, užklasinės veiklos stuktūra ir organizavimu, IKT naudojimo metodais ir taikymu ugdymo procese. Mokymus organizavo CLIL mokymo centro vadovė Veronika Skripačova. CLIL mokymosi centras yra tiesiogiai susijęs su mokymusi, ugdymo pokyčių sklaida ir įgyvendinimu. Jau ne vienerius metus dalijasi patirtimi su kitomis mokyklomis ir pedagogais, kur mokiniai skatinami atrasti kalbų pasaulį, rasti pasitenkinimą mokantis ir gebėti išmoktus įgūdžius perkelti į realų gyvenimą.Buvo įdomu susipažinti su IKT priemonėmis, kurias sėkmingai naudoja ugdymo procese. Modernios centro ir gimnazijos aplinkos, ITK priemonės, skaitmeninio turinio naudojimas yra jų pasirinktas kelias, kuris motyvuoja mokinius siekti geresnių rezultatų.

Mokymai "Learning digital, teaching digital" Turkijoje

Paskelbta 2023-08-28

Rugpjūčio 21-27 dienomis Šiaulių "Santakos" ugdymo centro pedagogės dalyvavo mokymuose "Learning digital, teaching digital" Turkijoje, kurių metu tobulino skaitmenines kompecijas. Pedagogės mokėsi naujų skaitmenio turinio programėlių, dirbtinio intelelto įrakių, programų kurias taikys pamokų planavime ir organizavime bei neformaliojo ugdymo procese. Sužinojo nuotolinių tarptautinio lygio mokymų platformas.

Susipažino su Turkijos skaitmenine švietimo sistemos platforma Eba, kuri sukurta 2021 m. pandemijos metu. Sistema apjungė iki tol buvusias atskiras internetines svetaines ir internetines platformas: mokinių registrą, elektroninį dienyną, elektroninius vadovėlius ir pratybas, mokytojų ir mokinių kompetencijų tobulinimą, mokinių vertinimą ir įsivertinimą, darbą su genijais, edukacijas ir virtualius muziejus ir kt.

Pradinių klasių mokinių aktyvios veiklos ir patirtys Erasmus+ projekte Portugalijoje

Paskelbta 2023-06-21

Gegužės 23d. – birželio 3d. Šiaulių sanatorinės mokyklos šeši pradinių klasių mokiniai su mokytojomis Lina Navikiene ir Laima Laiševceviene dalyvavo „Erasmus+“ programos KA1 mokinių mobilumo projekte, kuris vyko Agrupamento de Escolas Vieira de Araujo mokykloje, Vieira do Minho miestelyje, Portugalijoje. Kelionės tikslas – susipažinti su Portugalijos švietimo sistema, aktyviais mokymo(si) metodais, įtraukiojo ugdymo(si) organizavimo principais, IT priemonių ir naujų ugdymo(si) metodų taikymu ugdymo(si) procese.

Erasmus + projekto patirtys Italijos licėjuje

Paskelbta 2023-06-20

2023 m. birželio mėnesį Šiaulių sanatorinės mokyklos specialioji pedagogė Atena Žymantienė ir direktoriaus pavaduotoja Irma Grabauskienė dalyvavo „Erasmus+“ programos darbo stebėjimo vizite Pescaros mieste (Italija), lankėsi Statale G. Marconi licėjuje. Šešiasdešimt penkiose licėjaus  klasėse mokosi apie 1300 mokinių.  Kiekvienoje klasėje yra 16-21 mokinys. Mokykloje dirba 153 mokytojai.  Licėjus  ypatingas tuo, kad mokiniai pagal savo gebėjimus ir planuojamą  tolesnę karjerą gali rinktis humanitarinę arba  tiksliųjų mokslų kryptį. Licėjus turi tris pastatus ir atskirą korpusą  laboratorijoms ir sporto salei, kurie šiuo metu yra  renovuojami.  Mokiniai per dieną vyksta 5-6 pamokas (27 pamokas per savaitę), kurių trukmė  40 min. Tvarkaraštyje yra kelios vieno dalyko pamokos iš eilės. Į pamoką ir pertrauką kviečia skambučiai.