Projektai

Projektai 2020-2021 m.m.

Projektai 2019-2020 m.m.

Projektai 2018-2019 m.m.

Projektai 2017-2018 m.m.

Projektai

Daugiau informacijos apie projektą "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" čia

Mūsų mokykla gavo priemonių už 13070,42 eurus: Planšetinius kompiuterius (82 vnt.); drigalskio menteles (4 vnt.); preparavimo įrankių rinkinius (4 vnt.); lupas (4 vnt.); rankinį skaitmeninį mikroskopą; mokyklinius mikroskopus (3 vnt.) mikroskopą bei jų priedus ir chemines medžiagas.

 

Bendrojo ugdymo mokyklų, Kokybės siekiančių mokyklų klubo narių įsivertinimo rodiklių ir rekomendacijų išbandymo projektas "Gera mokykla: nuo geros prie geresnės".

Archyvas:

Ar gali vykti terapija be baltų chalatų?

Paskelbta 2021-11-11

Terapija - žodžio reikšmė jau pasako, kad tai gydymas ne chirurginėmis priemonėmis. Viena iš terapijos formų yra gyvūnų terapija. Pasaulyje ir Lietuvoje sparčiai populiarėja įvairios gyvūnų – šunų, žirgų, kačių, delfinų, gyvačių, sraigių, egzotinių gyvūnų –terapijos, skirtos žmogaus fizinei, emocinei, psichosocialinei sveikatai gerinti. Lietuvoje intensyviai taikyti gyvūnų terapiją imta pastarąjį dešimtmetį. Gyvūnų terapijos pradžia 1977 metai, kai JAV, Ohajo valstijos universiteto klinikoje, buvo įgyvendinta terapijos su gyvūnais programa. Pirmieji į terapiją gyvūnus pasitelkė psichologai gydymo įstaigose, socialinės priežiūros įstaigose bei reabilitacijos centruose. Tačiau manoma, kad teigiamas gyvūnų poveikis žmogaus sveikatai užfiksuotas dar prieš 2 tūkstančius metų. Evoliucijos eigoje žmogus prisijaukino gyvūnus, išmoko stebėti gamtą ir taip rasti nusiraminimą.

„Geriausias skaitmeninis įrankis mano pamokoje“

Paskelbta 2021-10-26

Mokykloje spalio 18 – 22 dienomis vyko projektinė savaitė, kurios metu mokytojai pamokose naudojo įvairias skaitmenines platformas ir savo gerąja patirtimi dalinosi su kolegomis. Šiandieninis mokytojas turi būti kūrybingas ir išmanus. Jo kompetencija tai ne tik dėstomų dalykų žinios, bet ir gebėjimas tas žinias perteikti. Šiandien pamokoje jau nebeužtenka vien vadovėlio ir sąsiuvinio. Mokytojas turi nuolat atsinaujinti, įvairinti, mokymosi metodus. Pamokoje tradicinį mokymą keičia nauji ugdymo metodai, skatinantys dirbti kūrybiškai, įdomiai. Skaitmeninių įrankių naudojimas pamokoje leidžia į ugdymo procesą integruoti įvairius mokomuosius dalykus: mokant matematikos, lietuvių ir užsienio kalbų, istorijos, geografijos, biologijos ir kitų dalykų, sudaro galimybę individualizuoti mokymo procesą.

Kviečiame dalyvauti iniciatyvoje „Geriausias skaitmeninis įrankis mano pamokoje“

Paskelbta 2021-10-18

Gerbiami mokytojai

Mūsų mokykla dalyvauja tarptautiniame projekte Nordplus Junior 2020 project Digital Creative Education. Gavome užduotį - organizuoti savo mokykloje savaitę  „Geriausias skaitmeninis įrankis mano pamokoje“. Turėsime gautą rezultatą pristatyti partneriams.

Kviečiame įsijungti į projektinę savaitę spalio 18 – 22 dienomis. Aktyviai dalyvaukime ir iš pasirinktos 1 pamokos, kurioje naudosime mėgstamą  skaitmeninį įrankį, nusifotografuokime (1-2 nuotraukos) bei parašykime kelis sakinius apie savo pamokos veiklą.

Nuotraukas ir labai trumpą veiklos aprašymą siųsti Gražvydei į el. paštą g.radaviciene@gmail.com iki spalio 24 d.

Nuostatai

Svečiai iš Ispanijos liko sužavėti Šiaulių sanatorine mokykla 

Paskelbta 2021-10-13

Spalio 4-7 dienomis mokykloje lankėsi trys mokytojai - María Reyes Sánchez Romero, Jose Sosa Escobio ir Sergio Fortes Morales iš „Ies San Matias“ mokyklos Tenerifėje. Svečių tikslas – darbo stebėjimo vizitas.  

Mokytojai susipažino su Lietuvos švietimo sistema, mūsų mokykla ir jos aplinkomis, stebėjo ugdymo(si) proceso organizavimą lankydamiesi pamokose. Mokytojai teigia, kad pasisėmė daug idėjų, kaip kurti įvairias, mokinių poreikiams tenkinti skirtas aplinkas, įgijo patirties ugdymo(si) turinio pritaikymo ir diferencijavimo pagal mokinių asmeninius poreikius, įtraukiojo ugdymo(si) organizavimo principų, naujų ugdymo(si) strategijų ir metodų.   

Ispanijos mokytojai, kupini naujų idėjų ir minčių, įkvėpti įgytos teigiamos patirties, ketina ją pritaikyti savo mokykloje. 

Informaciją parengė A.Grigaliūnė 

Kuo panašios ir skirtingos Lietuvos ir Kroatijos mokyklos?

Paskelbta 2021-09-21

2021 m. rugpjūčio 23-27 dienomis „Erasmus+“ KA1 programos projekto “Kokybiškas įtraukusis ugdymas – pozityvus mokytojo profesionalumas kiekvieno mokinio ugdymo (-si) sėkmei” dalyvės Šiaulių sanatorinės mokyklos direktorė Lijana Giedraitienė ir anglų kalbos mokytoja Anželika Grigaliūnė lankėsi „III. Osnovna Škola Varaždin” mokykloje Varaždino mieste, Kroatijoje.

Mokykla yra tankiai apgyvendintame gyvenamųjų namų rajono apsuptyje, kuriame pastaraisiais metais statosi namus ir kuriasi daug jaunų šeimų su vaikais. Todėl mokykla, kad atlieptų poreikį priimti savo rajono vaikus, prieš tris metus pasistatė naują, erdvų, šiuolaikinį priestatą. Šiame priestate įrengtos klasės pradinio ugdymo mokiniams. Senajame mokyklos pastate, kuris skaičiuoja jau antrą šimtmetį (mokykla įsteigta 1846 m.), mokosi 5-8 klasių mokiniai. Tačiau pastaraisiais metais dėl ypatingai padidėjusio mokinių skaičiaus mokykla dirba pamainomis.

“Digital Creative Education” projektui pristatyti sukurta internetinė svetainė  

Paskelbta 2021-02-22

Šiaulių sanatorinė mokykla drauge su partneriais iš Latvijos, Estijos ir Norvegijos 2020 m. rugsėjį pradėjo įgyvendinti Nordplus programos projektą “Digital Creative Education” skirtą tobulinti skaitmeninių technologijų diegimą ir naudojimą ugdymo procese kuriant modernią mokyklą, gerinti mokinių pasiekimus ir ugdyti skaitmeninę mokymo(si) kultūrą. 

Pirmajame projekto įgyvendinimo etape buvo sukurta internetinė svetainė, kurioje pateikiamas projekto veiklų kalendorius, aprašomos atliktos veiklos bei jų rezultatai.  

Kviečiame apsilankyti svetainėje ir plačiau susipažinti su projektu - https://www.clilmc.com/nordplus 

Informaciją parengė A.Grigaliūnė 

Tarptautinių projektų dalyvių susitikimai

Paskelbta 2021-02-09

Vasariui tik prasidėjus jau įvyko du tarptautinių projektų dalyvių virtualūs susitikimai. 

Nordplus projekto “Digital Creative Education” partneriai (Lietuva, Latvija, Estija, Norvegija) dalijosi patirtimi – naudojamomis skaitmeninėmis priemonėmis ugdymo(si) procese, aptarė tolimesnes projekto veiklas. 

„Erasmus+“ KA229 programos projekto „Smart Choices For Healthy Lifestyle“ partneriai (Lietuva, Ispanija, Italija, Graikija, Turkija) aptarė projekto veiklas bei jų įgyvendinimą pandemijos metu. Sutarta, kad projektų veiklų įgyvendinimas bus perkeltas į  eTwinning platformą, bei numatytos šios veiklos: vasaris – “Creative and funny relay races”; kovas/balandis – projekto logotipo kūrimo konkursas; gegužė – “Kahoot” viktorinos kūrimas apie sveiką gyvenseną. 

Informaciją parengė A.Grigaliūnė 

Virtualūs tarptautinių projektų dalyvių susitikimai

Paskelbta 2021-01-04

2020 m. lapkričio – gruodžio mėn. vyko virtualūs susitikimai su NordPlus projektų partneriais. Lapkričio 9 d. projekto “Digital Creative Education” partneriai (Lietuva, Latvija, Estija, Norvegija) susipažino su mūsų mokykla, miestu bei šalimi. Gruodžio 14 d. Zoom platformoje rinkosi projekto "Develpoment of methods of physical activity for children with functional disabilities" atstovai iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos mokyklų, kurie pristatė savo mokyklų veiklas.  

Informaciją parengė A.Grigaliūnė ir I.Mockutė