Projektai

Projektai 2020-2021 m.m.

Projektai 2019-2020 m.m.

Projektai 2018-2019 m.m.

Projektai 2017-2018 m.m.

Projektai

Daugiau informacijos apie projektą "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" čia

Mūsų mokykla gavo priemonių už 13070,42 eurus: Planšetinius kompiuterius (82 vnt.); drigalskio menteles (4 vnt.); preparavimo įrankių rinkinius (4 vnt.); lupas (4 vnt.); rankinį skaitmeninį mikroskopą; mokyklinius mikroskopus (3 vnt.) mikroskopą bei jų priedus ir chemines medžiagas.

 

Bendrojo ugdymo mokyklų, Kokybės siekiančių mokyklų klubo narių įsivertinimo rodiklių ir rekomendacijų išbandymo projektas "Gera mokykla: nuo geros prie geresnės".

Archyvas:

Stovykla "Sveikatos burbulai 3"

Paskelbta 2020-08-25

Rugpjūčio 17- 21 dienomis į mūsų mokyklą rinkosi stovyklos ,,Sveikatos burbulai 3“ dalyviai iš įvairių Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų. Stovyklos tikslas - skatinti turiningą Šiaulių miesto mokinių vasaros poilsį, sudarant tinkamas sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai. Penkias dienas stovyklautojai dalyvavo įvairiose veiklose: rytinėje mankštoje, kūrybinėse dirbtuvėse, deguonies kokteilio degustacijoje, sportinėje fotosesijoje, Jaunųjų gamtininkų centro edukacijoje, protmūšyje, interaktyviose veiklose, muilo burbulų varžybose. Labiausiai stovyklautojai džiaugėsi galimybe pramogauti mūsų mokyklos baseine. Vaikų vasaros poilsio stovyklos "Sveikatos burbulai 3“ programa, kurią iš dalies finansavo Šiaulių miesto savivaldybė, buvo sudaryta atsižvelgiant į smalsius, šiuolaikinius ir žingeidžius vaikus.

Informaciją parengė stovyklos vadovė

Justė Rinevienė

LAIMĖTI TRYS PROJEKTAI

Paskelbta 2020-06-17

Teikta konsorciumo paraiška bei laimėtas iš Europos Komisijos „Erasmus+“ programos finansuojamas projektas „Inovatyvus mokytojas - sėkmingas mokinys“.

Sėkmingai įgyvendinus projektą, pedagogai įgis kompetencijų, leidžiančių įdiegti naujus, inovatyvius mokymo metodus į ugdymo procesą  (skaitmeninių priemonių parinkimas, kūrimas ir taikymas), sudaryti prielaidas sėkmingam ir rezultatyviam specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymui(si) klasėje siekiant ugdymo kokybės bei padidins projekte dalyvaujančių asmenų profesinius įgūdžius ir kompetencijas.

Projekto tikslų įgyvendinimui suplanuoti  darbo stebėjimo vizitai Bulgarijos, Turkijos ir Ispanijos mokyklose, bei  kursai Graikijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

UPS! - unikali patirtis Suomijoje

Paskelbta 2019-12-18

 

Paskutinėmis rudenio dienomis Šiaulių sanatorinės mokyklos mokytojos Anželika Grigaliūnė, Rasa Gudaitė Fediuk ir Asta Veikutienė dalyvavo darbo stebėjimo vizite Suomijoje pagal „Erasmus+“ KA1 programos projektą “Kokybiškas įtraukusis ugdymas – pozityvus mokytojo profesionalumas kiekvieno mokinio ugdymo(-si) sėkmei”, kur sėmėsi šios šalies mokyklų patirties. Mokytojos lankėsi Kauniainen miestelio pagrindinėje Kasavuoren („Svajonių“) ir pradinėje Mäntymäki mokyklose, stebėjo ugdymo procesą, bendravo su šių mokyklų pedagogais.

eTwinning projektas - We Wish You a Merry Christmas

Paskelbta 2019-12-06

Kaip ir kiekvienais metais, mokiniai dalyvauja tarptautiniame eTwinning projekte We Wish You a Merry Christmas“, kurio pagrindinis tikslas  - keitimasis Kalėdinais atvirukais su įvairių šalių mokiniais.  Šie metai ypatingi tuo, kad projekte dalyvauja net 17 šalių - Lenkija, Čekija,  Vokietija,  Portugalija, Graikija, Ukraina, Italija, Jungtinės Karalystės, Slovėnija, Prancūzija, Slovakija, Švedija, Rumunija, Kroatija, Ispanija ir Kipras.

Projektas tęsėsi du mėnesius. Jo metu šalys  pristatė savo komandas, mokyklą, miestus, dalijosi Kalėdų papročiais.  Visi darbai pristatyti “Twinspace” erdvėje.

Informaciją parengė Anželika Grigaliūnė

Nordplus Junior projektas "Kuriame ateities mokyklą" Latvijoje

Paskelbta 2019-11-05

Rudens atostogų metu mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai tarptautinio Nordplus projekto „Shaping the future in school“ dalyviai susitiko Latvijos Exupery International School kartu su Estijos, Suomijos ir Latvijos mokyklų atstovais.

Exupery International School garsėja inovatyviomis mokomosiomis erdvėmis, mokomųjų disciplinų dėstymų anglų kalba. Mokykloje dirba mokytojai, atvykę iš įvairių pasaulio vietų.

Šiaurės šalių mokiniai, dirbdami grupėmis, lavino kalbėjimo anglų kalba, kūrybiškumo, lyderystės, bendravimo, bendradarbiavimo, problemų sprendimo įgūdžius.

Vaikai, įsiklausę į vienas kito idėjas, sukūrė ateities mokyklos ugdomąsias erdves, parengė 3D modelius ir paruošė jų pristatymus.

Įgytą patirtį pritaikysime organizuojamose veiklose savo mokykloje.

Informaciją parengė Dainė Bagdonaitė ir Anželika Grigaliūnė

LAIMĖTAS ERASMUS+ KA229 PROJEKTAS

Paskelbta 2019-10-10

Mūsų mokykla laimėjo Erasmus+ KA229 projektą  “The Power of Animal-Assisted Interventions”,  finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis, kuris vyks nuo 2019 rugsėjo 1d. iki 2021 gegužės 31d.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių, turinčių skirtingų poreikių ir negalių, skaitymo, kalbėjimo, matematikos, asmeninę pažangą, ugdyti socialinius įgūdžius, didinti mokymosi motyvaciją, akademinę sėkmę bei pasitikėjimą savimi, į ugdymo(si) procesą integruojant gyvūnų asistavimo terapiją. 

Projektą koordinuoja Šiaulių sanatorinė mokykla, projekto partneriai -  Makedonijos, Turkijos ir Portugalijos ugdymo įstaigos.  

Informaciją parengė A.Grigaliūnė

Mūsų sukurtas logotipas tapo tarptautinio projekto logotipu!

Paskelbta 2019-05-29

Mokykla dalyvauja pasirengiamajame tarptautinio projekto „Notice Me My Teacher” veiklose eTwinning portale.  Kiekvieną mėnesį  partneriai vykdo iš anksto suplanuotas veiklas. Gegužės mėnuo buvo skirtas projekto logotipo kūrimui. Visų projekto šalių dalyvių mokiniai – Lenkijos, Turkijos, Kroatijos, Rumunijos ir Lietuvos, kūrė logotipus, aktyviai dalyvavo balsavime.

Dešimtos klasės mokinių Austėjos Sindriūnaitės ir Viktorijos Stonytės kūrinys visų partnerių balsavimu buvo įvertintas geriausiu ir išrinktas projekto logotipu.