Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Mokyklos UTA komandos sudėtis

(Šiaulių sanatorinės mokyklos Ugdymo turinio atnaujinimo komanda sudaryta 2022 m. rugsėjo 14 d. direktoriaus įsakymu Nr. IV-101. Komandos sudėtis:

uta

Lijana Giedraitienė, Irma Grabauskienė, Daiva Vilcinė, Atena Žymantienė, Giedrė Gabšienė, Lina Bartašienė, Dina Katkevičienė, Daiva Stankaitienė, Dainė Bagdonaitė, Valdas Lunskis, Asta Veikutienė, Justė Staponkienė, Lina Navikienė.

 

                2      3

 

                4      5

 

UTA veiksmų planas (Veiksmų ir įgyvendinimo planas)

UTA reglamentuojantys dokumentai, naudingos nuorodos:

Kompetencijos ir atnaujintos bendrosios programos 

Vaiko raidos aprašas

Informacija dėl UTA būtinybės (Ugdymo turinio atnaujinimas Ką reikia Žinoti?)

Organizuotų renginių, susitikimų sklaida. (Direktorės pranešimas apie UTA)

 

Su Atnaujinto ugdymo turinio aktualijomis, vykstančiais renginiais, parengtais dokumentais galima susipažinti NŠA interneto svetainėje „Mokykla 2030“.