Ugdymas karjerai

mukis

Socialinių kompetencijų ugdymo kalendorius

Įsakymas dėl karjeros paslaugų teikimo mokiniams aprašo patvirtinimo

Karjeros paslaugų teikimo mokiniams aprašas

              Vadovėliai ir mokymo priemonės įsigytos 2021 m.

              Vadoveliai ir mokymo priemones įsigytos 2021m.docx

Tikslas – padėti mokiniams sąmoningai, aktyviai kurti savo karjerą.

Pagrindiniai dokumentai:                 

1. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314).

2. Ugdymo karjerai programa (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V – 72).

3. Šiaulių sanatorinės mokyklos profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas (patvirtintas Šiaulių sanatorinės mokyklos direktoriaus 2016 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. IV-68).

Uždaviniai:

1. Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.

2. Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.

3. Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).

4. Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.

5. Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį).

6. Padėti mokiniams, jų tėvams rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas.

Ugdymo karjerai klausimais konsultuoja:

ugdymo karjerai koordinatorė Irma Grabauskienė, el.p. irma.grabauskiene@sanatorinemokykla.lt

Nuorodos:

Kaip padėti vaikui renkantis profesiją

Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo

Karjeros planas 5-6 kl.

Karjeros planas 7 kl.

Karjeros planas 8 kl.

Karjeros planas 9 kl.

Karjeros planas 10 kl.


 

Archyvas:

Svečiuojamės sveikatos priežiūros fakultete

Paskelbta 2022-12-16

Laukdami galimybių festivalio „Tavo PIN kodas 2022“, septintokai rinkosi susitikimą su kosmetologėmis. Paskirtą susitikimo dieną, vykome į SVAKO sveikatos priežiūros fakultetą.

Kosmetologijos studijų programos studentės paruošė paskaitą „Kaip paaugliui prižiūrėti veido odą“, įvertino veido odos būklę, atsakė į auklėtinių rūpimus klausimus.

Parengė G.Gabšienė

Ankstyvojo profesinio orientavimo programos „OPA“ edukacijoje „Aš galiu“

Paskelbta 2022-12-05

Gruodžio 1 dieną 2,3,4 klasių mokiniai dalyvavo ankstyvojo profesinio orientavimo programos „OPA“ edukacijoje „Aš galiu“. Vaikai susipažinę su spalvų palete, spalvų maišymu, dažymo ir dekoravimo subtilybėmis pasinėrė į kūrybą. Pritaikę nurodytas priemones  pasigamino žvakides.  Rezultatas buvo džiuginantis.

Informaciją pateikė L. Navikienė ir D. Katkevičienė

Svečiuose- bendruomenės pareigūnai

Paskelbta 2022-11-28

Lapkričio 23 d. rytą į mokyklą  atvyko bendruomenės pareigūnai. Jie susitiko   su 5-7 klasių mokiniais. Pokalbio pradžioje policijos darbuotojai akcentavo savo funkcijas: užtikrinti viešąją tvarką, eismo bei visuomenės saugumą. Na, o pasakodami apie darbą, supažindino mokinius su darbo sąlygomis, rizika, karjeros galimybėmis, pareigūnų aprūpinimu būtiniausiomis priemonėmis bei finansinę paramą.

Susitikimo pabaigoje, jie  pakvietė mokinius, kurie fiziškai sveiki ir stiprūs, yra motyvuoti ir pasiruošę įsilieti į policijos pareigūnų gretas, stoti į Lietuvos policijos mokyklą arba M. Romerio universitetą.

Parengė Giedrė Gabšienė

1

Išvyka į AB Šiaulių banko Šiaulių filialą

Paskelbta 2022-11-28

2022-11-22 devintos klasės mokiniai su ekonomikos mokytoja Lina Bartašiene lankėsi AB Šiaulių banko Šiaulių filiale.

Renginio tikslas - pagilinti per ekonomikos pamokas išmoktų temų, susijusių su bankų veikla žinias, ekonomikos dalyko pradmenis, išsamiau mokinius supažindinti su banko darbuotojų profesijų ypatumais ir karjeros galimybes.

Moksleiviams paskaitą skaitė banko darbuotojos ir į rūpimus klausimus atsakė AB Šiaulių banko Šiaulių filialo  klientų  aptarnavimo vadovė Žydronė Čelkytė.

Informaciją pateikė Lina Bartašienė

1

 

 

                     

Mokiniai lankėsi šiauliečio dailininko S. Burneckio karikatūrų parodoje „Moterys ir visa kita“

Paskelbta 2022-11-21

Šių metų lapkričio 15 d. mokiniai kartu su dailės mokytoja Asta, auklėtoja Giedre bei pavaduotoja Irma lankėsi „Laiptų galerijoje“. Čia buvo atidaroma šiauliečio dailininko Sigito Burneckio karikatūrų paroda „Moterys ir visa kita“, skirta autoriaus kūrybinės veikos 50-mečiui. Mokiniai apžiūrėjo karikatūrų parodą, pabendravo su dailininku, domėjosi jo kūryba bei karikatūros kūrimo specifika. Sigitas Burneckis mielai dalijosi dailininko darbo kūrybos procesu, prisiminimais apie studijas. Jis studijavo Šiaulių pedagoginiame institute (dabar VU Šiaulių akademija), įgijo piešimo, braižybos ir darbų mokytojo specialybę. Karikatūra Sigitas „užsikrėtė“ studijų metais.

Pažintiniai vizitai Buitininkų paslaugų skyriuje

Paskelbta 2022-06-17

Apie savęs pažinimą kalbama daug ir visur. Savęs pažinimo, profesijos, tiksliau karjeros kelio pasirinkimo svarba akcentuojama jau nuo pradinių klasių. Taigi, 6,7,8,9,10 klasių mokiniai, norėdami plačiau susipažinti su ŠPRC buitinių paslaugų skyriuje ruošiamomis specialybėmis, planavo pažintinius vizitus. Buitinių paslaugų skyrius – tramplinas į profesinį pripažinimą. Mokiniai susipažino su fotografo, floristo, kirpėjo kosmetiko, siuvėjo, visažisto specialybėmis, įstojimo bei mokymosi sąlygomis, apžiūrėjo mokymosi klases. Mokinius šiltai priėmė ir nuoširdžiai bendravo mokytoja Asta Abukevičienė.

Ne veltui sakoma, kad, jei jauti aistrą šokti – šok. Jei be teptuko neįsivaizduoji nei dienos – tapyk. Jei bendrauti su žmonėmis nepavargdamas galėtum dienų dienas – ieškok darbo, kuriame netrūksta bendravimo. Jei turi svajonę – siek jos tikslingai kiekvieną dieną ir pasieksi!

„Vienintelis būdas gerai dirbti, tai – dirbti mėgstamą darbą.“

(Steve'as Jobsas)

Viešnia iš JUS

Paskelbta 2021-11-29

Lapkričio 24 dieną, šeštos klasės mokiniai turėjo susitikimą su JUS (Jaunimo užimtumo skyrius) vyriausiąja specialiste Kristina Jonaitiene. Tai susitikimas karjeros klausimais. Specialistė pateikė paklausias ateities profesijas, išsakė mintis apie darbdavių keliamus reikalavimus būsimiems specialistams...

Po pokalbio, mokinių laukė įdomus komandinis žaidimas, nuo kurio, pasibaigus susitikimui,  buvo labai sunku atsitraukti.

Parengė Giedrė Gabšienė

Aštuntokai dalyvauja iniciatyvoje “Šok į tėvų klumpes”

Paskelbta 2021-06-01

Jau ne pirmus metus aštuntokai prisijungia prie iniciatyvos “Šok į tėvų klumpes”. Pas mus atvyko ir apie masažistės profesiją mielai papasakojo Aistės G. mama Janina. Taip pat kalbėjome apie sveiką mitybą, geriamo vandens svarbą žmogaus organizmui, vaisių bei daržovių naudą. Vaišinomės, diskutavome, sužinojome daug naujo ir įdomaus.

Informaciją pateikė R. Beniušienė, E. Raudienė .

"Šok į tėvų klumpes"

Paskelbta 2020-06-05

Šiaulių sanatorinė mokykla gegužės mėnesį prisijungė prie iniciatyvos "Šok į tėvų klumpes".

6 klasės mokiniai pasikvietė vienos mergaitės globėją. Moteris pristatė savo verslo idėją, supažindino su parduotuvių, kavinių verslo ypatumais. Mokiniai sužinojo, kas svarbiausia norint pradėti savo verslą ir kokios savybės padeda jį sėkmingai plėtoti.

7 klasės mokinių nuotolinėje klasės valandėlėje dalyvavo Povilo tėtis Alvydas, kuris papasakojo apie žurnalisto profesiją.

Aštuntokai nuotoliniu būdu, naudojant Zoom programą, bendravo su klasės draugo Augusto mama. Ji supažindino su teismo posėdžių sekretoriaus ir žurnalisto profesijomis.