Ugdymas karjerai

mukis

Socialinių kompetencijų ugdymo kalendorius

Įsakymas dėl karjeros paslaugų teikimo mokiniams aprašo patvirtinimo

Karjeros paslaugų teikimo mokiniams aprašas

              Vadovėliai ir mokymo priemonės įsigytos 2021 m.

              Vadoveliai ir mokymo priemones įsigytos 2021m.docx

Tikslas – padėti mokiniams sąmoningai, aktyviai kurti savo karjerą.

Pagrindiniai dokumentai:                 

1. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314).

2. Ugdymo karjerai programa (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V – 72).

3. Šiaulių sanatorinės mokyklos profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas (patvirtintas Šiaulių sanatorinės mokyklos direktoriaus 2016 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. IV-68).

Uždaviniai:

1. Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.

2. Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.

3. Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).

4. Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.

5. Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį).

6. Padėti mokiniams, jų tėvams rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas.

Ugdymo karjerai klausimais konsultuoja:

ugdymo karjerai koordinatorė Irma Grabauskienė, el.p. irma.grabauskiene@sanatorinemokykla.lt

Nuorodos:

Kaip padėti vaikui renkantis profesiją

Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo

Karjeros planas 5-6 kl.

Karjeros planas 7 kl.

Karjeros planas 8 kl.

Karjeros planas 9 kl.

Karjeros planas 10 kl.


 

Archyvas:

Pažintiniai vizitai Buitininkų paslaugų skyriuje

Paskelbta 2022-06-17

Apie savęs pažinimą kalbama daug ir visur. Savęs pažinimo, profesijos, tiksliau karjeros kelio pasirinkimo svarba akcentuojama jau nuo pradinių klasių. Taigi, 6,7,8,9,10 klasių mokiniai, norėdami plačiau susipažinti su ŠPRC buitinių paslaugų skyriuje ruošiamomis specialybėmis, planavo pažintinius vizitus. Buitinių paslaugų skyrius – tramplinas į profesinį pripažinimą. Mokiniai susipažino su fotografo, floristo, kirpėjo kosmetiko, siuvėjo, visažisto specialybėmis, įstojimo bei mokymosi sąlygomis, apžiūrėjo mokymosi klases. Mokinius šiltai priėmė ir nuoširdžiai bendravo mokytoja Asta Abukevičienė.

Ne veltui sakoma, kad, jei jauti aistrą šokti – šok. Jei be teptuko neįsivaizduoji nei dienos – tapyk. Jei bendrauti su žmonėmis nepavargdamas galėtum dienų dienas – ieškok darbo, kuriame netrūksta bendravimo. Jei turi svajonę – siek jos tikslingai kiekvieną dieną ir pasieksi!

„Vienintelis būdas gerai dirbti, tai – dirbti mėgstamą darbą.“

(Steve'as Jobsas)

Viešnia iš JUS

Paskelbta 2021-11-29

Lapkričio 24 dieną, šeštos klasės mokiniai turėjo susitikimą su JUS (Jaunimo užimtumo skyrius) vyriausiąja specialiste Kristina Jonaitiene. Tai susitikimas karjeros klausimais. Specialistė pateikė paklausias ateities profesijas, išsakė mintis apie darbdavių keliamus reikalavimus būsimiems specialistams...

Po pokalbio, mokinių laukė įdomus komandinis žaidimas, nuo kurio, pasibaigus susitikimui,  buvo labai sunku atsitraukti.

Parengė Giedrė Gabšienė

Aštuntokai dalyvauja iniciatyvoje “Šok į tėvų klumpes”

Paskelbta 2021-06-01

Jau ne pirmus metus aštuntokai prisijungia prie iniciatyvos “Šok į tėvų klumpes”. Pas mus atvyko ir apie masažistės profesiją mielai papasakojo Aistės G. mama Janina. Taip pat kalbėjome apie sveiką mitybą, geriamo vandens svarbą žmogaus organizmui, vaisių bei daržovių naudą. Vaišinomės, diskutavome, sužinojome daug naujo ir įdomaus.

Informaciją pateikė R. Beniušienė, E. Raudienė .

"Šok į tėvų klumpes"

Paskelbta 2020-06-05

Šiaulių sanatorinė mokykla gegužės mėnesį prisijungė prie iniciatyvos "Šok į tėvų klumpes".

6 klasės mokiniai pasikvietė vienos mergaitės globėją. Moteris pristatė savo verslo idėją, supažindino su parduotuvių, kavinių verslo ypatumais. Mokiniai sužinojo, kas svarbiausia norint pradėti savo verslą ir kokios savybės padeda jį sėkmingai plėtoti.

7 klasės mokinių nuotolinėje klasės valandėlėje dalyvavo Povilo tėtis Alvydas, kuris papasakojo apie žurnalisto profesiją.

Aštuntokai nuotoliniu būdu, naudojant Zoom programą, bendravo su klasės draugo Augusto mama. Ji supažindino su teismo posėdžių sekretoriaus ir žurnalisto profesijomis.

Valandėlė, skirta karjeros ugdymui

Paskelbta 2020-05-26

Gegužės 25 d. 10 klasių mokiniai dalyvavo nuotoliniame susitikime su JUS (Jaunimo užimtumo centro) konsultante Kristina Jonaitiene. Specialistė papasakojo apie skyriaus veiklą, apie žingsnius renkantis tolimesnį kelią, baigus pagrindinio ugdymo etapą, apie įsidarbinimo galimybes vasarą. Peržiūrėjome video: http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/video.

Po to, mokiniai atliko testą : „Aš noriu“, „Aš galiu“, „Reikia/rasiu“.

Be to, konsultantė pasiūlė asmenines konsultacijas renkantis profesiją, vasaros darbą, CV rašymą... Tikimės, kad  mūsų dešimtokai pasinaudos šiuo pasiūlymu.

G. Gabšienė

Išvyka į ŠPRC Prekybos ir Verslo skyrių

Paskelbta 2020-03-04

 Vasario 27 dieną dešimtokai lankėsi Prekybos ir verslo skyriuje. Mokytoja J. Jasnauskaitė  moksleivius supažindino su skyriaus veikla, rengiamomis specialybėmis, aprodė praktinio mokymo kabinetus, supažindino su VPM firma „Šagrenė“, kuri virtualiai prekiauja odiniais rūbais ir galanterijos gaminiais.

Mokytoja paminėjo bendruomenės pasiektus rekordus: ilgiausią ir sunkiausią pyragą, kurio ilgis siekė 86,34 metro, svėrė 211,7 kg, Užgavėnių proga - didžiausią blynų rietuvę, kurią sudarė daugiau nei 2000 blynų ir kt.

 Pabaigoje specialistė atsakė į moksleiviams rūpimus klausimus.

 

 Parengė G. Gabšienė

Išvyka į DRMC

Paskelbta 2020-02-11

 9a ir 10b klasių mokiniai vyko į Šiaulių darbo rinkos mokymo centrą, kur centro darbuotojai juos supažindino su   organizuojamais mokymais ir kursais. Mokiniai turėjo galimybę iš arti pamatyti kirpėjų, visažistų darbą ir aplinką. Taip pat buvo pristatytos apskaitininko-kasininko ir slaugytojo padėjėjo specialybės. Šios išvykos metu Sanatorinės mokyklos auklėtiniai pagilino savo žinias apie pinigų taupymą ir rūpinimąsi savo finansais. 

Atvirų durų ir netradicinio ugdymo diena

Paskelbta 2020-02-03

Vasario 1 diena mokykloje buvo skirta mokinių karjeros ugdymui. Atvirų pamokų metu mokiniai susipažino su įvairiomis profesijomis ir mokomojo dalyko praktiniu pritaikymu gyvenime. Mokinių tėvai/ globėjai dalyvavo susirinkimuose su klasės auklėtojais, administracija, vyko individualūs pokalbiai su mokytojais, pagalbos specialistais, medicinos slaugytojais.

Ugdymo karjerai darbo grupė

Septintokai lankėsi "Baltic vaire"

Paskelbta 2020-01-27

Baltik vairas – didžiausia dviračių gamintoja Šiaurės Europos regione. Ketvirtadienį septintos klasės mokiniai vyko susipažinti su šia įmone, sužinoti, kokių profesijų žmonės čia dirba. Su puikia gide vaikščiojome po įmonės teritoriją, iš arti stebėjome čia dirbančių žmonių darbą. Matėme, kaip iš atskirų dalių sukonstruojami dviračiai, kaip jie testuojami.

Mokiniai sužinojo ir pamatė daug naujo, pagilino žinias apie įvairias profesijas.

Informaciją pateikė E. Raudienė ir R. Beniušienė.