Apie mokyklą

Šiaulių sanatorinės mokyklos logo

Mokyklos vizija

Pagrindinė  bendrojo lavinimo mokykla, sudaranti sąlygas ugdyti (-is) ir augti saugioje, sveikatą tausojančioje aplinkoje sveikatos problemų turintiems šalies vaikams.

 

Mokyklos misija

Ugdyti dorą, veržlų, atsakingą, mokantį bendrauti ir bendradarbiauti žmogų, pasirenkantį sveiką gyvenseną.

 

Mokyklos vertybės

Sveikata, sąžiningumas, bendradarbiavimas.

 

Mokyklos himnas

Kam toli, o kam šalia,

Vienam Lietuvos krašte,

Kur susitinka, susijungia

 Žemaitija, Aukštaitija.

Čia mokykla, čia sanatorija.

Medžių pavėsyje, Talkšos pašonėj,

Salduvės parkas netoli,

Visi, kas čia gydosi – žino jį.

Būna dienų, kai čia sunku,

Būna dienų šviesių ir niūrių,

Būna dienų, kai viskas per niek,

Bet gydytis norim vis tiek.

Žiūrėk, koks draugiškas būrys,

Žinių geriausių gausus krepšys.

Mankšta, plaukimas, grynas oras –

Pasveikti greičiau didžiausias noras.

burbulai