Vaiko gerovės komisija

vgk

Vadovė – Atena Žymantienė, specialioji pedagogė;

Nariai: 

Neringa Gumbakienė, psichologė;

Ingrida Petronė, socialinė pedagogė;

Andželika Jagminė, specialioji pedagogė;

Laima Žiedienė, logopedė;

Lina Navikienė, pradinių klasių mokytoja;

Edita Čalnarė, slaugos administratorė.

 

Šiaulių sanatorinės mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos tvarkos aprašas

Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje