Vaiko gerovės komisija

vgk

Vadovė – Atena Žymantienė, specialioji pedagogė;

Nariai: 

Neringa Gumbakienė, psichologė;

Ingrida Petronė, socialinė pedagogė;

Andželika Jagminė, specialioji pedagogė;

Laima Žiedienė, logopedė;

Lina Navikienė, pradinių klasių mokytoja;

Edita Čalnarė, slaugos administratorė.

 

Šiaulių sanatorinės mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos tvarkos aprašas

Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje

Archyvas:

Respublikinė nuotolinė viktorina "Sveikatos kokteilis"

Paskelbta 2022-05-24

Mokyklos Vaiko gerovės komisija organizavo ir pravedė respublikinę nuotolinę viktoriną Kahoot programa ,,Sveikatos kokteilis” ypatingųjų poreikių ir gebėjimų turintiems 4-ųjų klasių mokiniams. Viktorinoje mokiniai pasitikrino, pagilino žinias apie fizinę, emocinę ir psichinę sveikatą. Mūsų mokyklos 4 klasės mokiniai Austėja L., Ignotas P., Linas B. ir Dakelis V. viktorinoje dalyvavo noriai ir atsakingai, teisingai atsakė į daugelį klausimų. Džiaugiamės ir dėkojame jiems už parodytas geras žinias apie sveikatos tausojimą!

Informaciją parengė Laima Žiedienė

Konferencija „Mokinių elgesys ir emocijos. Kas įtrauku, inovatyvu ir (ne)paprasta“

Paskelbta 2021-10-29

2021 m. spalio 28 d. įvyko mūsų mokyklos organizuota virtuali respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Mokinių elgesys ir emocijos. Kas įtrauku, inovatyvu ir (ne)paprasta“, sulaukusi ypatingai didelio dėmesio – joje  dalyvavo per 250 Lietuvos ugdymo įstaigų administracijos atstovų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų. Konferencijoje buvo nagrinėjamos mokinių elgesio, emocijų sutrikimų ir sunkumų sąsajos su ugdymosi procesu, pagalbos vaikui mokykloje organizavimo iššūkiai ir sėkmės veiksniai, aptarti įvairūs mokinių elgesio valdymo metodai ir taikomos terapijos, mokinių psichoemocinės sveikatos stiprinimas įtraukiojo ugdymo kontekste. Pranešėjai pabrėžė komandinio darbo, kompleksinės pagalbos mokiniui ir jo šeimai, pozityvaus elgesio palaikymo mokykloje svarbą.