Vaiko gerovės komisija

vgk

Vadovė – Atena Žymantienė, specialioji pedagogė;

Nariai: 

Neringa Gumbakienė, psichologė;

Ingrida Petronė, socialinė pedagogė;

Andželika Jagminė, specialioji pedagogė;

Laima Žiedienė, logopedė;

Lina Navikienė, pradinių klasių mokytoja;

Edita Čalnarė, slaugos administratorė.

 

Šiaulių sanatorinės mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos tvarkos aprašas

Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje

Archyvas:

5-10 klasių valandėlė "Susitarimai kelias į sėkmę"

Paskelbta 2023-06-09

Birželio 14 dieną per bendrą 5-10 klasių valandėlę "Susitarimai kelias į sėkmę" mokiniai su auklėtojais ir pagalbos mokiniui specialistais diskutavo tema, kodėl mums ne visada išeina kurti laimingą gyvenimą: draugauti, mokytis, siekti savo tikslų, išgyventi nesėkmę Viena iš galimybių tai pasiekti yra SUSITARIMAI, kaip aš turiu elgtis. Mokiniai aktyviai atliko Pasekmių žemėlapio užduotį ir dauguma jų užsiėmimo pabaigoje padarė tinkamą pasirinkimą. Geras jausmas, kai suvoki, kad esi laisvas ir atsakingas savo pasirinkimuose. Kiekvienas pasirinkimas dovanoja naują situaciją ir atidaro, arba uždaro vienas ar kitas duris.

Paklausykim ką apie pasirinkimus dainuoja Andrius Mamontovas https://www.youtube.com/watch?v=0l8o3_VOGDA

Dalyvavome respublikinėje mokinių kalbinėje viktorinoje „Žaidžiu žodžiu“

Paskelbta 2023-04-28

2023 m. balandžio 27 d. nuotolinėje platformoje ZOOM vyko Respublikinė 4 klasių skirtingų gebėjimų mokinių kalbinė viktorina „Žaidžiu žodžiu“. Joje susirinko komandos iš įvairių Lietuvos miestų mokyklų: Šiaulių, Pakruojo, Kelmės, Palangos, Mažeikių... Viktorinos metu dalyviai atliko įvairaus pobūdžio užduotis: žargonus keitė taisyklingai vartotinais žodžiais, galvojo priešingos reikšmės žodžius, sudarinėjo giminiškus žodžius, rinko išsibarsčiusius žodžius bei bandė sugalvoti kuo daugiau žodžių su duotais dvibalsiais. Komandinio darbo metu mokiniai ugdė bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius grupėje, plėtė žodyną dalindamiesi savo mintimis, puikiai leido laiką, pasisėmė daug žinių bei teigiamų emocijų. 

 

Informaciją parengė A. Jagminė

Respublikinė nuotolinė viktorina "Sveikatos kokteilis"

Paskelbta 2022-05-24

Mokyklos Vaiko gerovės komisija organizavo ir pravedė respublikinę nuotolinę viktoriną Kahoot programa ,,Sveikatos kokteilis” ypatingųjų poreikių ir gebėjimų turintiems 4-ųjų klasių mokiniams. Viktorinoje mokiniai pasitikrino, pagilino žinias apie fizinę, emocinę ir psichinę sveikatą. Mūsų mokyklos 4 klasės mokiniai Austėja L., Ignotas P., Linas B. ir Dakelis V. viktorinoje dalyvavo noriai ir atsakingai, teisingai atsakė į daugelį klausimų. Džiaugiamės ir dėkojame jiems už parodytas geras žinias apie sveikatos tausojimą!

Informaciją parengė Laima Žiedienė

Konferencija „Mokinių elgesys ir emocijos. Kas įtrauku, inovatyvu ir (ne)paprasta“

Paskelbta 2021-10-29

2021 m. spalio 28 d. įvyko mūsų mokyklos organizuota virtuali respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Mokinių elgesys ir emocijos. Kas įtrauku, inovatyvu ir (ne)paprasta“, sulaukusi ypatingai didelio dėmesio – joje  dalyvavo per 250 Lietuvos ugdymo įstaigų administracijos atstovų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų. Konferencijoje buvo nagrinėjamos mokinių elgesio, emocijų sutrikimų ir sunkumų sąsajos su ugdymosi procesu, pagalbos vaikui mokykloje organizavimo iššūkiai ir sėkmės veiksniai, aptarti įvairūs mokinių elgesio valdymo metodai ir taikomos terapijos, mokinių psichoemocinės sveikatos stiprinimas įtraukiojo ugdymo kontekste. Pranešėjai pabrėžė komandinio darbo, kompleksinės pagalbos mokiniui ir jo šeimai, pozityvaus elgesio palaikymo mokykloje svarbą.