Darbo užmokestis

Informacija apie Šiaulių sanatorinės mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2003-04-18 Nr. 480 nutarimu "Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo".

Darbo užmokestis už 2015 metus

Darbo užmokestis už 2016 metus

Darbo užmokestis už 2017 metus

Darbo užmokestis už 2018 metus

Darbo užmokestis už 2019 metus

Darbo užmokestis už 2020 metus

Darbo užmokestis už 2021 metus