Turkijos skaitmeninės švietimo sistemos ypatumai

Paskelbta 2023-09-06

Mokytojų ir mokinių skaitmeninių įgūdžių ugdymas, mokomosios medžiagos perkėlimas į skaitmeninę aplinką ir internetinių švietimo platformų sklaida yra vieni iš prioritetinių Turkijos švietimo sistemos skaitmeninimo tikslų.
2023 m. rugpjūčio 21-27 d. Šiaulių ,,Santakos“ ugdymo centro pedagogės Dainė Bagdonaitė, Jovita Petrauskienė ir Laima Žiedienė dalyvavo Erasmus + programos mokymuose ,,Learning digital. Teaching Digital“, organizuotuose Kizanlikli Academy (Turkija).
Projekto dalyvės lankėsi Izmir Müşerref Hepkon Ortaokulu mokykloje, kur susipažino su įvairiomis mokymo strategijomis, ugdymo proceso diferencijavimu, ugdymo turinio pritaikymu bei mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema. Mokymų vadovas Mustafa Serkut Kizanlikli pristatė Turkijos švietimo sistemos skaitmeninės platformos EBA turinį, o mokyklos vadovai praktiškai parodė šio turinio taikymą ugdymo(si) procese. Turkijos nacionalinio švietimo ministerijos skaitmeninio ugdymo platforma EBA (turk. Eğitim Bilişim Ağı, liet. Išsilavinimas IT Tinklas) (https://www.eba.gov.tr/teneffus), sukurta Turkijos Inovacijų ir švietimo technologijų departamento, nuo 2012 m. skaitmeninėje aplinkoje teikia gausų edukacinį turinį. Nuo 2020 m. kovo 23 d. Turkijos nacionalinė švietimo ministerija dėl Covid-19 epidemijos pradėjo naudoti švietimo informacinį tinklą EBA, kuri yra 10-ta pagal lankomumą Turkijoje ir 3-ia pasaulyje. Pandemijos metu ji užėmė 317 vietą tarp visų interneto svetainių visame pasaulyje ir 12 vietą Turkijoje. Nuotolinio mokymo proceso metu EBA aktyviai naudojosi 7 mln. 383 tūkst. 213 mokinių ir 1 mln. 30 tūkst. 516 mokytojų. EBA skaitmeninio ugdymo platforma aktyviai naudojasi 1 mln. 170 tūkst. 168 mokiniai ir 189 tūkst. 477 mokytojai.
Kuo pažangi EBA skaitmeninė švietimo platforma? Ji apjungia mokinių registrą, elektroninį dienyną, elektroninius vadovėlius ir pratybas, mokytojų ir mokinių kompetencijų tobulinimą, mokinių vertinimą ir įsivertinimą, darbą su gabiaisiais, edukacijas, virtualius muziejus ir kt. Yra pagalbos centro skyrelis, e-žurnalai, e-knygos, e-pamokos. Viskas yra vienoje platformoje! Didžiausias EBA privalumas – įėjus į šį informacinį tinklą, galima gauti visą informaciją apie mokinius, jų pasiekimus, pateikiama visų dalykų ir visų klasių mokomoji medžiaga mokytojams, mokiniams! Viskas nemokamai. Mokymosi aplinkos orientuotos į besimokančiojo patirtį ir kuriamos pagal „vieno langelio principą“ mokytojams, mokykloms ir visai švietimo sistemai. Visi mokiniai, mokytojai ir tėvai Turkijoje gali bet kada pasiekti mokymo turinį elektroninėje aplinkoje.
EBA yra skaitmeninė platforma, gerinanti personalizuotą mokymąsi. Skaitmeninės mokymosi aplinkos apima mokymosi valdymo sistemas ir virtualiąsias mokymosi aplinkas, kurios skirtos administruoti turinį, veiklas ir vertinimą, susijusį su mokymusi. Tai leidžia suburti mokinius į virtualiąją klasę ir sudaryti jiems įvairias mokymosi galimybes. EBA palengvina administravimo darbą: sistema automatiškai sudaro pamokų tvarkaraščius, darbo grafikus.
Šios platformos tikslai – pateikti mokomąjį skaitmeninį turinį švietimo skaitmeninėje aplinkoje, užtikrinti tinkamą jo panaudojimą mokyklose didinant skaitmenines kompetencijas, palengvinti dalijimąsi informacija, suteikiant galimybę keistis informacija socialinių tinklų struktūrose. Mokytojai suburiami į komandą, sudarant jiems galimybę kartu kurti kitokį ugdymą.
EBA yra socialinio ugdymo platforma, skirta įtraukti mokinius, turinčius skirtingus mokymosi stilius, skirtingus specialiuosius ugdymosi poreikius, suburti visus mokytojus į aktyvią bendruomenę. Šios skaitmeninės platformos dėka sudaromos vienodos galimybės mokytis skirtingų gebėjimų mokiniams.
EBA pradėjo naują erą tradicinėje formaliojo švietimo sistemoje, nes su ja užtikrinamas mokymosi tęstinumas. Mokytojai gali įkelti specialiai paruoštą turinį į EBA, jie taip pat gali lengvai pasiekti komentarus, pristatymus, kuriais dalijasi kiti mokytojai. Mokytojams prieinami ištekliai, kuriais jie naudojasi savo pamokose. Mokiniai, prisijungę prie EBA, gali lengvai pasiekti kitų mokinių bendrinamas pastabas, pristatymus ir vaizdus.
Švietimo platformą EBA sudaro skyriai: Naujienos – skyrius skirtas kiekvienam išgirsti ir pamatyti gražius, prasmingus mokytojų ir mokinių kūrybinius darbus, sekti naujienas apie švietimą, dalintis pedagogine patirtimi bei sužinoti įvairiausios informacijos. EBA pamokos – tai interaktyvi lenta, kurioje mokytojas gali lengvai pasiekti pamokos turinį pagal klasę, skyrių, temą, koncepciją ir pasiekimus; mokiniai, kurie dėl įvairių sveikatos problemų ar kitų mokymąsi apsunkinančių situacijų kurį laiką negali eiti į mokyklą, gali žiūrėti pamokų vaizdo įrašus. Mokiniams sudaromos galimybės mokytis pagal asmeninį planą. Pateikiami pamokų vaizdo įrašai, testai, klausimai ir užduočių atlikimo vaizdo įrašai, ankstesnių metų stojamųjų egzaminų klausimai ir atsakymai. E-knyga – skyrius, skirtas pamokose naudojamus vadovėlius, elektronines knygas, atsisiųsti į savo planšetinį kompiuterį PDF formatu ir ten juos naudoti. Į jas yra įdėti QR kodai, kurie suteikia tiesioginę prieigą prie mokymosi turinio, susijusio su mobiliąja aplikacija per naująją EBA. Vaizdo – skyrius sukurtas taip, kad vienoje vietoje galima rasti mokomuosius vaizdo įrašus, skirtus ugdymo turiniui perteikti visų dalykų pamokose, pateikiami žemėlapiai, grafikai, animacija ir kt. nuotraukos, patvirtintos Inovacijų ir švietimo technologijų departamento. Garso – į savo planšetinį kompiuterį ar muzikos grotuvą galima atsisiųsti įgarsintą mokomąją medžiagą, pamokas, asmeninio tobulėjimo, istorijos ir kultūros programas, garso knygas, užsienio kalbų klausymo tekstus ir kt. Diskusijos – skyrius sukurtas siekiant efektyvinti sistemą ir efektyviai ją naudoti. Galima pasidalinti visomis savo naujomis idėjomis apie švietimą, mintimis apie tai, kuris elektroninis turinys ar prieiga naudingesnis. Mokiniai ir tėvai gali užduoti klausimus ir į juos atsakyti, diskutuoti. EBA File – tai debesų saugyklos platforma, kurioje mokytojai ir mokiniai gali saugoti ir bendrinti savo failus, pvz., pristatymus, dokumentus, vaizdus, garso ir vaizdo įrašus. Yra skyreliai Virtualios mokymosi erdvės/aplinkos, Virtualios laboratorijos, Mokomieji žaidimai ir kt.
EBA sistemoje mokytojams pateikiamos labai išsamios kiekvieno mokinio ir klasės ugdymosi pasiekimų analizės, ataskaitos, kurios yra labai svarbios stebėti mokinio pažangai. EBA sistema nuolat stebi mokinių mokymąsi, mokinio mokymosi sunkumai akimirksniu atpažįstami. Mokiniams, pasitelkus išmaniuosius algoritmus, pateikiamos mokymosi temos, testai ir kt. medžiaga. Išsamios analizės dėka mokiniui sudaroma galimybė gerinti savo mokymąsi.
Mokytojų profesiniam tobulėjimui teikiama didelė reikšmė. „Stiprus mokytojas, stipri ateitis“– teigiama EBA platformoje. Tai visų mokytojų, jaučiančių poreikį nuolat tobulėti, besidominčių ugdymo technologijomis ir inovatyviais ugdymo metodais, tikinčių dalijimosi su kolegomis verte, jaučiančių atsakomybę už ugdymo kokybės gerinimą, susitikimo vieta. Tinkamas skaitmeninių mokymosi priemonių naudojimas didina mokymosi veiksmingumą, ugdo mokinių savarankiškumą, skatina juos ieškoti, atrasti ir patirti pažinimo džiaugsmą, skatina mokymąsi bendradarbiaujant.
EBA sistemoje yra visa mokomoji medžiaga, kuria dalinasi pedagogai. Tai palengvina mokytojo darbą, didina mokinių galimybes išmokti. DALIJIMOSI svarba yra didžiulė: mokytojai dalijasi savo idėjomis, jomis keičiasi ir diskutuoja papildydami savo pedagoginę patirtį ir įprasmindami savo veiklą, tuo pačiu gerindami mokymo kokybę.
Projekto dalyvių stebėta ir analizuota skaitmeninė sistema EBA parodė, kad skaitmeninės naujovės gali papildyti, praturtinti ir keisti švietimą, jos gali spartinti pažangą, gerinti mokymosi kokybę, gerinti švietimo administravimą ir valdymą, sustiprinti įtrauktį. Nediskutuotina, jog inovatyvūs, interaktyvūs ir personalizuoti mokymo(si) metodai, prieinami dėka skaitmenizavimo, gali didinti mokinių susidomėjimą, motyvaciją ir įsitraukimą į mokymą(si), plėsti mokymosi ribas.
Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų, įgyvendinant „Erasmus+“ programą.
Informaciją parengė Laima Žiedienė