Nordplus projektas “Development of methods of physical activity for children with functional disabilities”

Paskelbta 2023-09-29

Šiaulių „Santakos“ ugdymo centras kartu su Šiaulių “Ringuvos” mokykla, “Tartu Herbert Masingu” mokykla (Estija) ir “Rīgas 5. pamatskolā-attīstības centrā” mokykla (Latvija) dalyvavo NORDPLUS projekte “Development of methods of physical activity for children with functional disabilities“. Projektu buvo siekiama, kad pedagogai dalintųsi kūno kultūros ir gydomosios veiklos gerąja patirtimi, dirbant su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniais.

         Įgyvendinant projektą įvyko trys mokytojų mobilumai. Pirmasis mobilumas vyko Latvijoje, vėliau Estijoje ir Lietuvoje. Susitikimų metu priimančiosios organizacijos mokytojai pristatė savo mokyklas, švietimo sistemą. Vizitų metu mokytojai stebėjo fizinio aktyvumo pamokas (sporto salėje, baseine, lauko ir kitose erdvėse). Susipažino su mokyklos aplinkomis, įvairiais mokymo(si) metodais, pasidalijo gerąja darbo patirtimi.

        Projekto pabaigoje Rygoje buvo surengta konferencija, kurios dalyviai pristatė parengtą metodinę medžiagą, dalijosi patirtimi su kitų ugdymo įstaigų atstovais. Latvijos sporto pedagogikos akademijos profesorė, Latvijos neįgaliųjų vaikų ir jaunimo sporto federacijos valdybos pirmininkė Aija Kļaviņa konferencijos dalyviams pristatė tiek teorinius, tiek praktinius pavyzdžius, kaip dirbti su su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniais per kūno kultūros ir gydomosios veiklos pamokas.

     Dalyvavimas „Nordplus“ projekte buvo vertinga patirtis, nes bendradarbiaujant su kitų Europos Sąjungos šalių pedagogais tobulinamos pedagoginės kompetencijos, įgyjami nauji bendradarbiavimo partneriai kaimyninėse šalyse. Dalyvaujantys pedagogai labai vertina galimybę dalyvauti šiame projekte.

Nordplus projekto “Development of methods of physical activity for children with functional disabilities“ sukurtą edukacinę medžiagą rasite ČIA 

FOTO čia