Mokymai "Learning digital, teaching digital" Turkijoje

Paskelbta 2023-08-28

Rugpjūčio 21-27 dienomis Šiaulių "Santakos" ugdymo centro pedagogės dalyvavo mokymuose "Learning digital, teaching digital" Turkijoje, kurių metu tobulino skaitmenines kompecijas. Pedagogės mokėsi naujų skaitmenio turinio programėlių, dirbtinio intelelto įrakių, programų kurias taikys pamokų planavime ir organizavime bei neformaliojo ugdymo procese. Sužinojo nuotolinių tarptautinio lygio mokymų platformas.

Susipažino su Turkijos skaitmenine švietimo sistemos platforma Eba, kuri sukurta 2021 m. pandemijos metu. Sistema apjungė iki tol buvusias atskiras internetines svetaines ir internetines platformas: mokinių registrą, elektroninį dienyną, elektroninius vadovėlius ir pratybas, mokytojų ir mokinių kompetencijų tobulinimą, mokinių vertinimą ir įsivertinimą, darbą su genijais, edukacijas ir virtualius muziejus ir kt.

Mokymus organizavo KIZANLIKLI Academy vadovas Mustafa Serkut Kizanlikli. Buvo pristatyta keliolika skaitmeninių įrankių pamokai organizuoti, kuriuos mokymų dalyvės išmoko taikyti. IT skaitmeninio turinio panaudojimo galimybės bendravimo ir bendradarbiavimo principu bus perteiktos kolegoms 2023-2024 m.m.

Informaciją parengė D. Bagdonaitė, L. Žiedienė ir J. Petrauskienė