„Erasmus+“darbo stebėjimo mokymai CLIL mokymo centre

Paskelbta 2023-08-31

Rugpjūčio 28-29 dienomis Šiaulių „Santakos“ ugdymo centro pedagogė L. Navikienė dalyvavo „Erasmus+“darbo stebėjimo mokymuose CLIL mokymo centre ir Zolitudės gimnazijoje Rygoje.Mokymų metu susipažino su Latvijos švietimo sistema, užklasinės veiklos stuktūra ir organizavimu, IKT naudojimo metodais ir taikymu ugdymo procese. Mokymus organizavo CLIL mokymo centro vadovė Veronika Skripačova. CLIL mokymosi centras yra tiesiogiai susijęs su mokymusi, ugdymo pokyčių sklaida ir įgyvendinimu. Jau ne vienerius metus dalijasi patirtimi su kitomis mokyklomis ir pedagogais, kur mokiniai skatinami atrasti kalbų pasaulį, rasti pasitenkinimą mokantis ir gebėti išmoktus įgūdžius perkelti į realų gyvenimą.Buvo įdomu susipažinti su IKT priemonėmis, kurias sėkmingai naudoja ugdymo procese. Modernios centro ir gimnazijos aplinkos, ITK priemonės, skaitmeninio turinio naudojimas yra jų pasirinktas kelias, kuris motyvuoja mokinius siekti geresnių rezultatų.

Informaciją parengė L. Navikienė