Ugdymas karjerai

mukis

Socialinių kompetencijų ugdymo kalendorius

Įsakymas dėl karjeros paslaugų teikimo mokiniams aprašo patvirtinimo

Karjeros paslaugų teikimo mokiniams aprašas

 

Tikslas – padėti mokiniams sąmoningai, aktyviai kurti savo karjerą.

Pagrindiniai dokumentai:                 

1. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314).

2. Ugdymo karjerai programa (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V – 72).

3. Šiaulių sanatorinės mokyklos profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas (patvirtintas Šiaulių sanatorinės mokyklos direktoriaus 2016 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. IV-68).

Uždaviniai:

1. Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.

2. Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.

3. Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).

4. Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.

5. Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį).

6. Padėti mokiniams, jų tėvams rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas.

Ugdymo karjerai klausimais konsultuoja:

ugdymo karjerai koordinatorė Irma Grabauskienė, el.p. irma.grabauskiene@sanatorinemokykla.lt

Nuorodos:

Kaip padėti vaikui renkantis profesiją

Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo

Karjeros planas 5-6 kl.

Karjeros planas 7 kl.

Karjeros planas 8 kl.

Karjeros planas 9 kl.

Karjeros planas 10 kl.


 

Archyvas:

Aštuntokai dalyvauja iniciatyvoje “Šok į tėvų klumpes”

Paskelbta 2021-06-01

Jau ne pirmus metus aštuntokai prisijungia prie iniciatyvos “Šok į tėvų klumpes”. Pas mus atvyko ir apie masažistės profesiją mielai papasakojo Aistės G. mama Janina. Taip pat kalbėjome apie sveiką mitybą, geriamo vandens svarbą žmogaus organizmui, vaisių bei daržovių naudą. Vaišinomės, diskutavome, sužinojome daug naujo ir įdomaus.

Informaciją pateikė R. Beniušienė, E. Raudienė .

"Šok į tėvų klumpes"

Paskelbta 2020-06-05

Šiaulių sanatorinė mokykla gegužės mėnesį prisijungė prie iniciatyvos "Šok į tėvų klumpes".

6 klasės mokiniai pasikvietė vienos mergaitės globėją. Moteris pristatė savo verslo idėją, supažindino su parduotuvių, kavinių verslo ypatumais. Mokiniai sužinojo, kas svarbiausia norint pradėti savo verslą ir kokios savybės padeda jį sėkmingai plėtoti.

7 klasės mokinių nuotolinėje klasės valandėlėje dalyvavo Povilo tėtis Alvydas, kuris papasakojo apie žurnalisto profesiją.

Aštuntokai nuotoliniu būdu, naudojant Zoom programą, bendravo su klasės draugo Augusto mama. Ji supažindino su teismo posėdžių sekretoriaus ir žurnalisto profesijomis.

Valandėlė, skirta karjeros ugdymui

Paskelbta 2020-05-26

Gegužės 25 d. 10 klasių mokiniai dalyvavo nuotoliniame susitikime su JUS (Jaunimo užimtumo centro) konsultante Kristina Jonaitiene. Specialistė papasakojo apie skyriaus veiklą, apie žingsnius renkantis tolimesnį kelią, baigus pagrindinio ugdymo etapą, apie įsidarbinimo galimybes vasarą. Peržiūrėjome video: http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/video.

Po to, mokiniai atliko testą : „Aš noriu“, „Aš galiu“, „Reikia/rasiu“.

Be to, konsultantė pasiūlė asmenines konsultacijas renkantis profesiją, vasaros darbą, CV rašymą... Tikimės, kad  mūsų dešimtokai pasinaudos šiuo pasiūlymu.

G. Gabšienė

Išvyka į ŠPRC Prekybos ir Verslo skyrių

Paskelbta 2020-03-04

 Vasario 27 dieną dešimtokai lankėsi Prekybos ir verslo skyriuje. Mokytoja J. Jasnauskaitė  moksleivius supažindino su skyriaus veikla, rengiamomis specialybėmis, aprodė praktinio mokymo kabinetus, supažindino su VPM firma „Šagrenė“, kuri virtualiai prekiauja odiniais rūbais ir galanterijos gaminiais.

Mokytoja paminėjo bendruomenės pasiektus rekordus: ilgiausią ir sunkiausią pyragą, kurio ilgis siekė 86,34 metro, svėrė 211,7 kg, Užgavėnių proga - didžiausią blynų rietuvę, kurią sudarė daugiau nei 2000 blynų ir kt.

 Pabaigoje specialistė atsakė į moksleiviams rūpimus klausimus.

 

 Parengė G. Gabšienė

Išvyka į DRMC

Paskelbta 2020-02-11

 9a ir 10b klasių mokiniai vyko į Šiaulių darbo rinkos mokymo centrą, kur centro darbuotojai juos supažindino su   organizuojamais mokymais ir kursais. Mokiniai turėjo galimybę iš arti pamatyti kirpėjų, visažistų darbą ir aplinką. Taip pat buvo pristatytos apskaitininko-kasininko ir slaugytojo padėjėjo specialybės. Šios išvykos metu Sanatorinės mokyklos auklėtiniai pagilino savo žinias apie pinigų taupymą ir rūpinimąsi savo finansais. 

Atvirų durų ir netradicinio ugdymo diena

Paskelbta 2020-02-03

Vasario 1 diena mokykloje buvo skirta mokinių karjeros ugdymui. Atvirų pamokų metu mokiniai susipažino su įvairiomis profesijomis ir mokomojo dalyko praktiniu pritaikymu gyvenime. Mokinių tėvai/ globėjai dalyvavo susirinkimuose su klasės auklėtojais, administracija, vyko individualūs pokalbiai su mokytojais, pagalbos specialistais, medicinos slaugytojais.

Ugdymo karjerai darbo grupė

Septintokai lankėsi "Baltic vaire"

Paskelbta 2020-01-27

Baltik vairas – didžiausia dviračių gamintoja Šiaurės Europos regione. Ketvirtadienį septintos klasės mokiniai vyko susipažinti su šia įmone, sužinoti, kokių profesijų žmonės čia dirba. Su puikia gide vaikščiojome po įmonės teritoriją, iš arti stebėjome čia dirbančių žmonių darbą. Matėme, kaip iš atskirų dalių sukonstruojami dviračiai, kaip jie testuojami.

Mokiniai sužinojo ir pamatė daug naujo, pagilino žinias apie įvairias profesijas.

Informaciją pateikė E. Raudienė ir R. Beniušienė.      

ŠPRC Mechanikos skyrius

Paskelbta 2020-01-21

Sausio 20 d. popietę 10 klasės mokiniai lankėsi Šiaulių profesinio rengimo centro Mechanikos skyriuje. Mokiniai buvo supažindinti su šiuo metu paklausiausiomis šio skyriaus specialybėmis: automechaniko, suvirintojo, santechniko, elektriko.

Informaciją parengė Jovita Petrauskienė

Nacionalinė karjeros savaitė 2019

Paskelbta 2019-11-27

„Nacionalinė karjeros savaitė 2019“

„Nacionalinės karjeros savaitės vienas iš renginių- susitikimas su Swedbanko pardavimų  vadybininku Mantu Udru. Vadybininkas mūsų  9- 10  klasių moksleiviams pateikė statistikos apie Swedbanką, jo darbuotojus, esamas pareigybes, papasakojo kokias funkcijas ir kokias finansines paslaugas teikia, apie banko sudaromas išskirtines sąlygas jaunimui. Pranešėjas pabrėžė ir finansinio raštingumo svarbą, paaiškino, ką jaunimas gali padaryti jau šiandien, kad taptų raštingas, mokė atskirti poreikius nuo norų. Kalbėjo ir apie taupymą, skolinimąsi, atsakomybes, pateikė patarimų, nuo ko pradėti ir kaip išvengti klaidų taupant ar skolinantis pinigų.

M. Udras akcentavo, kad turtingas ne tas, kas daug uždirba, bet tas kas moka elgtis su pinigais.

                                                                                   Parengė Giedrė Gabšienė

 

 

Aštuntokų apsilankymas Šiaulių jaunimo užimtumo skyriuje

Paskelbta 2019-11-25

Lapkričio 18-22 d. Lietuvoje vyksta karjeros savaitė, todėl 8a ir 8b klasės nutarė apsilankyti Šiaulių jaunimo užimtumo skyriuje. Čia mokiniai sužinojo, kokias funkcijas atlieka ši tarnyba, kas yra užimtumas, kokios yra įsidarbinimo galimybės Lietuvoje ir Šiauliuose, kokią naudą teikia savanorystė ir dar daugelį kitų įdomių dalykų susijusių su  ateities karjera. Taip pat mokiniai atliko testus, skirtus asmenybės pažinimui. Labai ačiū šio skyriaus specialistei Kristinai Jonaitienei už labai naudingą susitikimą!

Informaciją pateikė Justė Staponkienė