Nuotolinis ugdymas

Nuotolinis ugdymas organizuojamas kai dėl objektyvių priežasčių (mokiniams ir/ar mokyklos darbuotojams nustatyta covid-19 infekcija bei privaloma saviizoliacija) negali vykti kontaktinis ugdymas mokykloje.

Nuotolinio mokymos(-si) tvarkos aprašas

UŽDUOČIŲ PATEIKIMAS

Visa mokymo(si) medžiaga pateikiama Microsoft 365 Teams platformoje

NUOTOLINĖS PAMOKOS

Pamokos nuotoliniu būdu vyks pagal Nuotolinių pamokų/konsultacijų tvarkaraštį. Mūsų mokykloje naudojamos šios mokymosi aplinkos: TEAMS, EMA ir EDUKA, VYTURIO BIBLIOTEKA. 

KUR KREIPTIS PAGALBOS

Jei kyla problemų dėl prisijungimo prie mokymosi aplinkų galite kreiptis į savo klasės auklėtoją(-us) arba į Šiaulių sanatorinės mokyklos informacinių technologijų mokytoją Saulių Dovydaitį el. paštu saulius.dovydaitis@sanatorinemokykla.lt arba telef. +370 65217780

Jei kyla problemų dėl dalyko mokytojo skirtos užduoties atlikimo - konsultuotis galite  su konkrečiu mokytoju ar auklėtoju.

Jei mokiniui kyla sveikatos problemų ir jis negali dalyvauti nuotolinėse pamokose, prašome informuoti klasės vadovą.

Dėl sveikatos problemų konsultacijas teikia mokyklos medicinos darbuotojai telefonu +370 61384246 arba el. paštu - edita.calnare@sanatorinemokykla.lt

Dėl socialinių problemų kreiptis į mokyklos socialinę darbuotoją Moniką Jonikytę el. paštu monika.jonikyte@sanatorinemokykla.lt arba mokyklos socialinę pedagogę Ingridą Petronę el. paštu ingrida.petrone@sanatorinemokykla.lt

Dėl psichologinės konsultacijos galite kreiptis į mokyklos psichologę Neringą Gumbakienę el. paštu neringa.gumbakiene@sanatorinemokykla.lt

MOKYMOSI NAMUOSE BENDROSIOS TAISYKLĖS

ATMINTINĖ TĖVAMS, GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS

Nuotolinio ugdymo pamokų tvarkaraščiai : 

1 klasė                  3 klasė

5 klasė                 6 klasė

7 klasė                 8 klasė

9a klasė               9b klasė

10a klasė            10b klasė

 

policija

NVSC INFORMACIJA, KAIP ELGTIS JEI SERGATE AR TURĖJOTE KONTAKTĄ SU COVID-19 SERGANČIU ASMENIU

ŠIAULIŲ MIESTO IR RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO INFORMACIJA

Patarimai tėvams kaip valdyti vaikų ir paauglių nerimą ir stresą

REKOMENDACIJOS TĖVAMS, KAIP BENDRAUTI SU VAIKAIS IR PAAUGLIAIS APIE KORONAVIRUSĄ (COVID-19)

Ar žinote kuo užsiima Jūsų vaikas karantino metu?

Saugus elgesys socialiniuose tinkluose