Vizitas Prancūzijos licėjuje „Lycee Polyvalent Clement Ader“ paklojo pamatus ilgalaikiam tarptautiniam bendradarbiavimui

Paskelbta 2023-06-13

2023 m. Šiaulių sanatorinės mokyklos mokytojos Anželika Grigaliūnė ir Dainė Bagdonaitė vasarą pasitiko Prancūzijos Bernay (Berne) mieste. Čia kartu su profesinio licėjaus vadovų ir mokytojų komanda sustiprinome mokyklų galias dalyvauti tarpvalstybiniuose mainuose bei plėtojome mūsų mokyklos žinomumą tarptautiniu lygmeniu.

Kasdieninės diskusijos su didelę patirtį „Erasmus+“ projektinėse veiklose ir kelių mokyklų vadovavime turinčia įstaigos vadove madam Descamps Anne, išplėtė mūsų tarptautinių mobilumų vykdymo, tarpkultūrinę ir profesines kompetencijas. Juk mokytojas, kuris ne teoriškai, o tiesiogiai pažindamas kitas šalis, jų kultūras, bendravimo tradicijas, ugdo ir mokinių poreikį domėtis kitų kultūrų žmonėmis, suvokti ir vertinti savo kultūrinę ir Europinę tapatybes.

Mums buvo sudaryta reta galimybė stebėti žmonių su negalia (fizine arba protine) darbo pobūdį, parinktą, atsižvelgus į negalės rūšį. Žmogus yra įtraukiamas į visuomenės gyvenimą, pasijaučia reikalingu ir lygiaverčiu. Kartu su licėjaus mokiniais įtvirtinome skubios medicinos pagalbos suteikimo įgudžius, išbandėme būsimojo prekybininko „duoną“.

Vizito metu stebėjome tarpusavio santykius tarp darbuotojų, darbuotojų ir mokinių. Pabrėžtina, tai, kad viso vizito metu neteko išgirsti nepagarbių ar per garsių bendravimo elementų. Užsiėmimų metu ir laisvalaikiu vyrauja pagarbūs tarpusavio santykiai, laiduojantys puikų mikroklimatą.             

Licėjus įsikūręs keliuose erdviuose pastatuose. Vizito metu aplankėme ugdymo(si) patalpas ir erdves, kurios pilnai aprūpintos IT ir IKT priemonėmis, patogiais, funkcionaliais mokykliniais baldais ir kitais ugdymui reikalingais reikmenimis. Palyginome licėjaus mokinių gyvenamąsias patalpas su mūsų mokyklos gyvenamosiomis patalpomis. Jų bendrabutis įsirengęs atskirame pastate, į kurį užsiėmimų metu mokiniai neįleidžiami. Įvertinome mokinių asmeninių daiktų susitvarkymo lygį ir pagal tvarkas apsilankymo dieną, mūsų mokyklos mokinių asmeniniai daiktai ir jiems skirtos aplinkos kur kas tvarkingesnės.

Licėjaus, kaip ir visų kitų Prancūzijos mokyklų, teritorija aptverta, prižiūrima apsaugos darbuotojų ir patekti laisvai į ją negalima. Tokios atsargumo priemonės būtinos apsisaugant nuo pašalinių asmenų patekimo į licėjaus teritoriją bei teroristinių išpuolių.

Stebėjome priimančiosios mokyklos absolventų baigiamųjų darbų pristatymą Kano miesto ugdymo įstaigoje bei susipažinome su mokinių rengimo ypatumais šiems pristatymams. Mokiniai visus metus, kartą savaitėje po 4 val. skiria šių darbų pasirengimui. Mokiniams į pagalbą kviečiami žymūs šalies autoriai, žurnalistai, rašytojai, kurie padeda ne tik suvokti paskirtos temos esmę ir ją atskleisti, bet kartais tampa ir mokytojais – ne tik plečia mokinių žodyną pasirinkta tema, bet ypatingais atvejais net padeda išmokti skaityti ir/ar rašyti. Visų mokinių darbai publikuojami specialiame leidinyje. Darbų pristatymas vyksta oficialioje aplinkoje, stebint keliems šimtams žiūrovų, todėl daugelis mokinių, ypatingai mokiniai, turintys įvairių specialiųjų poreikių, turi nugalėti scenos ir auditorijos baimę.

Licėjuje, vienos dienos vizitui buvo atvykę tarptautinės, privačios mokyklos Indijoje vadovai, todėl turėjome galimybę palyginti visų, kultūriškai labai skirtingų, mokyklų panašumus bei skirtumus, aptarti su kokiomis problemos susiduriame ir kaip jas sprendžiame, aptarti įtraukiojo ugdymo organizavimo ypatumus, pagalbos teikimą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, palyginti Prancūzijos, Indijos ir Lietuvos švietimo sistemas.

Susitikimas davė vaisių – užmegzti ilgalaikiai bendradarbiavimo santykiai ne tik su licėjumi, bet ir Indijos mokykla. Susitarta dėl darbo stebėjimo vizito mūsų mokykloje, sudarytas 12 mėn. bendradarbiavimo planas tarp trijų įstaigų.

Mus maloniai priėmė ir savo misiją išdėstė „Le Reseau des Missions Locales“ centro projektų koordinatorė. Čia teikiama profesionali pagalba labai didelių specialiųjų poreikių žmonėms.

Vizito metu ne tik sėmėmės įvairios patirties, bet ir su licėjaus pedagogais pasidalinome mūsų, Šiaulių sanatorinės mokyklos, koordinuojamo „Erasmus+“ projekto „Inovatyvus mokytojas – sėkmingas mokinys“ sukurtu IT ir skaitmeninių priemonių įrankiu – „IT bankas“ (su priemone galite susipažinti čia).

Patikėkite, žavu pradėti vizitą prie Lamanšo sąsiaurio ir vainikuoti jį, apsilankius Normandijos regiono miestelio Lizje milžiniškoje šventovėje – vienuolyne, kurį visame pasaulyje išgarsino šventoji Teresėlė.

 

Informaciją parengė D.Bagdonaitė ir A.Grigaliūnė