Tęsiame bendradarbiavimą su užsienio partneriais

Paskelbta 2023-05-23

Šią savaitę mūsų mokykloje lankosi trys mokytojos – Anna Miecznik, Jolanta Gołos, Beata Bergel-Lewandowska iš “Szkola Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie” mokyklos Mrokow, Lenkijos. Svečių tikslas – darbo stebėjimo vizitas. Visos savaitės įvairių veiklų metu mokytojos susipažins su mūsų mokykla ir jos aplinkomis, Lietuvos švietimo sistema, stebės ugdymo(si) proceso organizavimą lankydamosi įvairių dalykų pamokose, kurių metu įgis patirties kaip kurti įvairias, mokinių poreikiams tenkinti skirtas aplinkas, ugdymo(si) turinio pritaikymo ir diferencijavimo pagal mokinių asmeninius poreikius, įtraukiojo ugdymo(si) organizavimo principų, naujų ugdymo(si) strategijų ir metodų bei IT priemonių taikymą ugdymo(si) procese.  

Informaciją parengė A.Grigaliūnė