Svečiai iš Ispanijos liko sužavėti Šiaulių sanatorine mokykla 

Paskelbta 2021-10-13

Spalio 4-7 dienomis mokykloje lankėsi trys mokytojai - María Reyes Sánchez Romero, Jose Sosa Escobio ir Sergio Fortes Morales iš „Ies San Matias“ mokyklos Tenerifėje. Svečių tikslas – darbo stebėjimo vizitas.  

Mokytojai susipažino su Lietuvos švietimo sistema, mūsų mokykla ir jos aplinkomis, stebėjo ugdymo(si) proceso organizavimą lankydamiesi pamokose. Mokytojai teigia, kad pasisėmė daug idėjų, kaip kurti įvairias, mokinių poreikiams tenkinti skirtas aplinkas, įgijo patirties ugdymo(si) turinio pritaikymo ir diferencijavimo pagal mokinių asmeninius poreikius, įtraukiojo ugdymo(si) organizavimo principų, naujų ugdymo(si) strategijų ir metodų.   

Ispanijos mokytojai, kupini naujų idėjų ir minčių, įkvėpti įgytos teigiamos patirties, ketina ją pritaikyti savo mokykloje. 

Informaciją parengė A.Grigaliūnė