Pirmosios Advento žvakės liepsnelė jau šviečia mūsų mokykloje.

Paskelbta 2021-11-29

Adventas (lot.k. „atėjimas“) - tai susikaupimo, pasiruošimo Kristaus atėjimo į šį pasaulį šventei laikotarpis, trunkantis apie 4 savaites. Pirmąją advento dieną – sekmadienį – uždegama Pranašų žvakė, menanti, kad Kristaus gimimas buvo išpranašautas ir ilgus amžius laukiamas įvykis. Žvakės liepsnelė išreiškia ir kiekvieno žmogaus širdyje visada liepsnojantį gėrio, grožio, ramybės ir laimės troškimą, kvietimą skleisti žmogišką šilumą ir gerumą kitiems. 

Informaciją pateikė tikybos mokytoja Vilma.