Pilietinė iniciatyva "Atmintis gyva, nes liudija"

Paskelbta 2021-01-13

Mūsų mokykla prisijungia prie pilietinės iniciatyvos laisvės gynėjams atminti "Atmintis gyva, nes liudija" sausio 13 d. rytą 10 minučių uždegant vienybės ir atminimo žvakutes. Žmonių drąsa ir pasiaukojimas prieš 30 metų mus įkvepia branginti šiandieninę laisvę.

#AtmintisGyvaNesLiudija

#Neužmiršk

#Neužmirštuolė

Informacija parengė Justė S.