Mokyklos  vadovo 2022  metų veiklos ataskaita

Paskelbta 2023-01-20

Kviečiame susipažinti su mokyklos  direktorės Lijanos Giedraitienės  veiklos ataskaita už 2022 metus

Vadovaujantis  Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu  Nr. V-279 ir 2020 m. sausio 11 d. Nr. V-48 pakeitimu, mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo Mokyklos tarybai.