Konferencija „Mokinių elgesys ir emocijos. Kas įtrauku, inovatyvu ir (ne)paprasta“

Paskelbta 2021-10-29

2021 m. spalio 28 d. įvyko mūsų mokyklos organizuota virtuali respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Mokinių elgesys ir emocijos. Kas įtrauku, inovatyvu ir (ne)paprasta“, sulaukusi ypatingai didelio dėmesio – joje  dalyvavo per 250 Lietuvos ugdymo įstaigų administracijos atstovų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų. Konferencijoje buvo nagrinėjamos mokinių elgesio, emocijų sutrikimų ir sunkumų sąsajos su ugdymosi procesu, pagalbos vaikui mokykloje organizavimo iššūkiai ir sėkmės veiksniai, aptarti įvairūs mokinių elgesio valdymo metodai ir taikomos terapijos, mokinių psichoemocinės sveikatos stiprinimas įtraukiojo ugdymo kontekste. Pranešėjai pabrėžė komandinio darbo, kompleksinės pagalbos mokiniui ir jo šeimai, pozityvaus elgesio palaikymo mokykloje svarbą.

Mokyklos socialinė pedagogė Ingrida Petronė, logopedė Laima Žiedienė, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Atena Žymantienė pranešime ,,Elgesio ir emocijų sutrikimų turintys vaikai: ką gali mokykla?“ pateikė mūsų mokyklos filosofiją, apibudino pagalbos mokiniui komandą, fizinės aplinkos pritaikymą ir sąveiką tarp mokytojų, mokinių bei šeimos. Vaiko ūgties svarbias dalis (vaiko pažinimas, medicina, pozityvių santykių kūrimas, ugdymasis, režimas ir kt.) iliustravo kokteiliu, kurio sudėtis ir tūris, kaip  teigė pranešėjos, kiekvienam vaikui yra skirtinga.

Konferencijos partneriai –Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacija.

Konferencijos organizatoriai – Šiaulių sanatorinė mokykla, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras.