Iniciatyva #50metų50pokyčių

Paskelbta 2021-04-14

Mokykla atnaujina visas savo erdves. Pravėrus pagalbos mokiniui specialistų kabinetų duris patenki į šiuolaikišką, jaukią aplinką, kurioje norisi ne tik sužinoti ir išmokti, bet ir lavinti savo kūrybiškumą. Kvalifikuotą savalaikę pagalbą gauna kiekvienas, kuriam ji reikalinga. Pagalbą mokiniams teikia logopedas, socialinis pedagogas, du specialieji pedagogai, du psichologai. Mums svarbu, kad kiekvienas mokyklos mokinys jaustųsi svarbus, saugus, suprastas.

#50metų50pokyčių