Naujienos

 Lietuvos Ukrainos mokyklų bendradarbiavimas

Paskelbta 2023-10-03

Rugsėjo 29 dieną pradėjome vykdyti projektą: Congratulations you have your Twin School! Nuotoliniu būdu susitikome su savo dvynės  mokyklos Білоцерківський опорний ліцей-гімназія №20 moksleiviais. Šiame projekte dalyvauja mūsų mokyklos 4 mokiniai. Twinschools projekte -platformoje, 8 savaičių socialinės-edukacinės programos metu nuotoliniu būdu susitiksime ir kūrybiškai bei įtraukiančiai kartu leisime laiką su Ukrainos moksleiviais. Projektas skirtas suartinti Lietuvos ir Ukrainos kultūras, supažindinti moksleivius su skirtingomis tradicijomis, papročiais, gyvenimo būdu ir kylančiais sunkumais, paskatinti ieškoti ir atrasti kultūrinius panašumus, problemų sprendimo būdus, sukurti palaikymo tinklą ir užmegzti draugystes bei bendradarbiavimą visam gyvenimui. 

Informaciją pateikė G. Radavičienė

twin

Meditacija – raktas į mokinio ir mokytojo gerovę

Paskelbta 2023-09-29

Šiaulių „Santakos“ ugdymo centro pedagogai naujus mokslo metus pasitiko dalyvaudami tarptautiniuose kursuose „Mindfulness and Meditation: Wellbeing at school and life“ – „Sąmoningumas ir meditacija: gerovė mokykloje ir gyvenime“ pagal Erasmus+ akreditacijos projekto programą, finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis.

Kursų tikslas – siekti psichologinių pokyčių organizacijoje, pozityvios elgsenos, grįstos visapusišku asmeniniu tobulėjimu, mokantis taisyklingos meditacijos, pagrįstos streso šalinimo technikomis ir, be abejo, asmeninio sąmoningumo lygio kėlimu.

Nordplus projektas “Development of methods of physical activity for children with functional disabilities”

Paskelbta 2023-09-29

Šiaulių „Santakos“ ugdymo centras kartu su Šiaulių “Ringuvos” mokykla, “Tartu Herbert Masingu” mokykla (Estija) ir “Rīgas 5. pamatskolā-attīstības centrā” mokykla (Latvija) dalyvavo NORDPLUS projekte “Development of methods of physical activity for children with functional disabilities“. Projektu buvo siekiama, kad pedagogai dalintųsi kūno kultūros ir gydomosios veiklos gerąja patirtimi, dirbant su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniais.

         Įgyvendinant projektą įvyko trys mokytojų mobilumai. Pirmasis mobilumas vyko Latvijoje, vėliau Estijoje ir Lietuvoje. Susitikimų metu priimančiosios organizacijos mokytojai pristatė savo mokyklas, švietimo sistemą. Vizitų metu mokytojai stebėjo fizinio aktyvumo pamokas (sporto salėje, baseine, lauko ir kitose erdvėse). Susipažino su mokyklos aplinkomis, įvairiais mokymo(si) metodais, pasidalijo gerąja darbo patirtimi.

Integruota veikla „Aš esu sraigė“

Paskelbta 2023-09-27

Gamta iškelia daugybę klausimų: kas? kodėl? iš kur? kam? Ir pabandyk, jei nori, į juos atsakyti. Sudėtinga!?

Rugsėjo mėnesį 4 klasės mokiniai skyrė sraigės pažinimui. Temą „Aš esu sraigė“ vykdė per integruotas IKT, lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, dailės pamokas. Pagal paskirtas temas ieškojo informacijos įvairiuose šaltiniuose, kūrė pateiktis, kurias pristatė klasės draugams. Susipažino su sraigės kūno dalimis, sraigių rūšimis, išsiaiškino kuo sraigė minta, kaip reaguoja į aplinką, dauginasi, juda ir t.t. Per dailės pamoką, pagal instrukciją, piešė sraigę.

Vyko į sraigių ūkį, kuriame ūkio šeimininkė pasakojo apie savo auginamų sraigių ypatumus, padegustavo gaminamų patiekalų iš sraigių mėsos.

Ketvirtokai grįžo patyrę atradimo jausmą, patenkinę smalsumą, supratę, kad atrasti ką nors nauja – vieni juokai.

Parengė klasės seniūnas Ignas N.

Mokytoja Dina K.

Europos judumo savaitės renginiai

Paskelbta 2023-09-22

Kiekvienais metais rugsėjo 16-22 dienomis Europos šalyse vyksta Europos judumo savaitės renginiai. Prie šios iniciatyvos prisijungė ir visa mūsų mokyklos bendruomenė. Rugsėjo 19, 20, 21 d. judėjome aktyviau nei visada. Sporto pamokų metu visos klasės labai aktyviai dalyvavo skaičiuodami, kiek žingsnių, kilometrų galima įveikti pamokos metu, o per keletą dienų susidarė visai nemažas skaičius. Mokytojai metodinės valandos metu taip pat buvo išėję į trumpą žygį su užduotimis, “lobio”paieška ir mankšta. Pertraukų metu aktyviai judėjome sporto salėje bei trečio aukšto koridoriuje. Išbandėme taiklumą, pasitikrinome reakciją, vikrumą, greitį. Visų šių trijų aktyvių dienų rezultatas puiki nuotaika, geros emocijos, draugiškas bendravimas ir dar daug, daug…

O įveikėme 90,73 km. 135 277 žingsnius.

TARIAME DIDELĮ AČIŪ VISIEMS DALYVAVUSIEMS.

Fizinio ugdymo mokytojai

Kultūrinė pažintinė edukacija

Paskelbta 2023-09-22

Aštuntokai vyko į kultūrinę pažintinę edukaciją „Babilono sodus“. Čia jie pakeliavo po visą pasaulį: nuo Amerikos krantų iki Australijos paplūdimių. Edukacijos metu sužinojo, kokiuose žemynuose yra tam tikri kultūriniai objektai.  Vaikštant po sodą, auklėtiniai  susipažino su 21 architektūros statinių miniatiūra iš 4 pasaulio žemynų: Afrikos ir Viduriniųjų rytų, Azijos ir Okeanijos, Europos ir Amerikos. Ką pamatė, ką sužinojo, savo žinias pasitikrino praktinėje edukacijos dalyje, spręsdami kryžiažodį.  Susipažinę su architektūros statiniais, jų sukūrimo istorija bei reikšme pasaulyje, pažino kultūrinę įvairovę, sustiprino dailės, istorijos, geografijos žinias. Jiems labai patiko Didysis Gizos Sfinkas, Egipto piramidės, Tadžmahalo mouzoliejus, Koliziejus ir kt.

Nors oras ir nelepino, norėjosi pamatyti jūrą ir... aplankyti gamtos paveldo objektą - Olando kepurę. Olandų kepurės skardis įtrauktas į Gamtos paveldo objektų sąrašą.

KVIETIMAS MOKINIAMS DALYVAUTI „ERASMUS+“ PROGRAMOS PROJEKTO MOBILUMUOSE  

Paskelbta 2023-09-20

Skelbiama mokinių atranka dalyvauti „Erasmus+“ programos bendrojo ugdymo srityje, finansuojamų Europos Sąjungos, projektų veiklose 2023-2024 m.m. 

Kas gali dalyvauti atrankoje? – 5-10 klasių mokiniai. 

Ką reikia daryti, norint dalyvauti atrankoje? 

  1. Pateikti motyvacinį laišką ir tėvų, globėjų, rūpintojų sutikimą (motyvacinio laiško ir tėvų, globėjų, rūpintojų sutikimo formas galima pasiimti raštinėje). 
  2. Motyvacinį laišką turi parašyti pats mokinys, o vienas iš tėvų, globėjų, rūpintojų turi užpildyti sutikimą dėl dalyvavimo projekto mobilumuose. 
  3. Mokiniai motyvacinį laišką ir tėvų, globėjų, rūpintojų sutikimą turi atnešti iki spalio 2 d., į raštinę. 

Kas turi būti parašyta motyvaciniame laiške?  

Atminkite, kad motyvacinio laiško tikslas yra pristatyti save.