Naujienos

Turkijos skaitmeninės švietimo sistemos ypatumai

Paskelbta 2023-09-06

Mokytojų ir mokinių skaitmeninių įgūdžių ugdymas, mokomosios medžiagos perkėlimas į skaitmeninę aplinką ir internetinių švietimo platformų sklaida yra vieni iš prioritetinių Turkijos švietimo sistemos skaitmeninimo tikslų.
2023 m. rugpjūčio 21-27 d. Šiaulių ,,Santakos“ ugdymo centro pedagogės Dainė Bagdonaitė, Jovita Petrauskienė ir Laima Žiedienė dalyvavo Erasmus + programos mokymuose ,,Learning digital. Teaching Digital“, organizuotuose Kizanlikli Academy (Turkija).

„Erasmus+“darbo stebėjimo mokymai CLIL mokymo centre

Paskelbta 2023-08-31

Rugpjūčio 28-29 dienomis Šiaulių „Santakos“ ugdymo centro pedagogė L. Navikienė dalyvavo „Erasmus+“darbo stebėjimo mokymuose CLIL mokymo centre ir Zolitudės gimnazijoje Rygoje.Mokymų metu susipažino su Latvijos švietimo sistema, užklasinės veiklos stuktūra ir organizavimu, IKT naudojimo metodais ir taikymu ugdymo procese. Mokymus organizavo CLIL mokymo centro vadovė Veronika Skripačova. CLIL mokymosi centras yra tiesiogiai susijęs su mokymusi, ugdymo pokyčių sklaida ir įgyvendinimu. Jau ne vienerius metus dalijasi patirtimi su kitomis mokyklomis ir pedagogais, kur mokiniai skatinami atrasti kalbų pasaulį, rasti pasitenkinimą mokantis ir gebėti išmoktus įgūdžius perkelti į realų gyvenimą.Buvo įdomu susipažinti su IKT priemonėmis, kurias sėkmingai naudoja ugdymo procese. Modernios centro ir gimnazijos aplinkos, ITK priemonės, skaitmeninio turinio naudojimas yra jų pasirinktas kelias, kuris motyvuoja mokinius siekti geresnių rezultatų.

Mokymai "Learning digital, teaching digital" Turkijoje

Paskelbta 2023-08-28

Rugpjūčio 21-27 dienomis Šiaulių "Santakos" ugdymo centro pedagogės dalyvavo mokymuose "Learning digital, teaching digital" Turkijoje, kurių metu tobulino skaitmenines kompecijas. Pedagogės mokėsi naujų skaitmenio turinio programėlių, dirbtinio intelelto įrakių, programų kurias taikys pamokų planavime ir organizavime bei neformaliojo ugdymo procese. Sužinojo nuotolinių tarptautinio lygio mokymų platformas.

Susipažino su Turkijos skaitmenine švietimo sistemos platforma Eba, kuri sukurta 2021 m. pandemijos metu. Sistema apjungė iki tol buvusias atskiras internetines svetaines ir internetines platformas: mokinių registrą, elektroninį dienyną, elektroninius vadovėlius ir pratybas, mokytojų ir mokinių kompetencijų tobulinimą, mokinių vertinimą ir įsivertinimą, darbą su genijais, edukacijas ir virtualius muziejus ir kt.

Bendruomenės išvyka

Paskelbta 2023-06-27

 

Birželio 23 d. mokyklos bendruomenė dalyvavo Šakočio kepimo edukacijoje „Angelų malūnas“ sodyboje, Telšių rajone. Jos metu įmonės „Žarėnioks“ atstovė supažindino su šakočio atsiradimo istorija, papasakojo tešlos gaminimo eigą bei rodė kepimo procesą.  Mūsų bendruomenė smalsi ir darbšti tad prie proceso prisidėjo nemažai mūsų bendruomenės narių.  Kol šakotis kepė, sodybos savininkas pakvietė bendruomenės narius aplankyti „Angelų malūną“ , supažindino su jo atsiradimo istorija, vėliau pakvietė į miške esanti labirintą.  Po įdomių veiklų piknikavome ir ragavome gardų šakotį.

DEŠIMTOKŲ PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖ

Paskelbta 2023-06-26

Laikas bėga kaip greita, srauni upė. Štai ir dar viena dešimtokų laida susiruošė kilti ir skristi į tolimesnį savo kelią.

Birželio 22 dieną vykusioje Paskutinio skambučio šventėje šiems šauniems mokiniams skambėjo daug nuoširdžių sveikinimų ir palinkėjimų. Dalintasi prisiminimais, dėkota už aktyvų dalyvavimą mokyklos gyvenime. Penkiems mokiniams įteikti sertifikatai, liudijantys apie jų dalyvavimą projektinėse veiklose Turkijoje bei Italijoje.

Mokiniai surengė trumpą atsisveikinimo pasirodymą: dainavo, grojo bei dėkojo mokyklos pedagogams, medicinos personalui ir kitiems darbuotojams už rūpinimąsi jais.

Dovanos, apsikabinimai ir netgi išsiskyrimo ašaros lydėjo dešimtokų išleistuvių šventę.

Sveikiname šiuos šaunius jaunus žmones užbaigus labai svarbų savo gyvenimo etapą – įgijus pagrindinio ugdymo išsilavinimą.

Tegul pildosi visi jiems išsakyti palinkėjimai bei į dangų paleistos svajonės.