Naujienos

Kviečiame mokytis Šiaulių sanatorinėje mokykloje

Paskelbta 2021-03-31

Kviečiame mokytis ir tobulinti sveikatos gebėjimus mūsų mokykloje. Ir pasidalinti šia informacija!

Kodėl pas mus? Todėl, kad mes Ypatingi! 

Šiaulių sanatorinėje mokykloje sudaromos sąlygos lavintis ir gydytis sveikatos problemų turintiems mokiniams. Turime ilgą ir profesionalią patirtį ir ugdyti, ir gydyti vaikus, nes mokykloje dirba susitelkusi ir rūpestinga mokytojų, auklėtojų ir medicinos darbuotojų komanda, kuri bendrojo ugdymo (pradinio ir pagrindinio) programas puikiai suderina su gydymo programomis. Mokykla turi Asmens sveikatos priežiūros įstaigos licenciją (Nr.3198, 2008-09-16) teikti fizinės medicinos reabilitacijos, ortopedijos, traumatologijos, vaikų ligų, vaikų neurologijos, kineziterapijos, masažo, vaikų ambulatorinės reabilitacijos II (vaikų judamojo atramos aparato pažeidimų, vaikų nervų sistemos ligų) paslaugas.

Mokykloje ugdomi vaikai, kuriems nustatyta:

Integruota pasaulio pažinimo ir GKK pamoka „Kodėl kvėpuojame?“

Paskelbta 2022-12-02

Gruodžio 2 dieną 2-4 klasėje vyko integruota pasaulio pažinimo ir GKK pamoka „Kodėl kvėpuojame?“. Pamokoje mokiniai įtvirtino ir išmoko kvėpavimo organus. Sužinojo apie sporto šaką – laisvasis nardymas ir pasiektus rekordus šioje sporto šakoje. Pamatavo savo plaučių tūrį spirometru. Atliko eksperimentą, kiek laiko gali išbūti nekvėpavęs. Mokiniai pajuto sportinį azartą nustatant savo plaučių tūrį ir suprato, kad kvėpavimo sistema labai svarbi žmogaus išgyvenimui, o norint pasiekti rekordų reikia ilgai ir kantriai treniruotis.

Informaciją parengė L. Navikienė ir R. Gudaitė- Fediuk

4

Edukacija „Šventinio atviruko kūrimas ir spausdinimas“

Paskelbta 2022-11-30

Lapkričio 29 dieną 2,3,4 klasių mokiniai dalyvavo ankstyvojo profesinio orientavimo programos „OPA“ edukacijoje „Šventinio atviruko kūrimas ir spausdinimas“. Vaikai susipažino su CorelDraw X3 programėle, kuria mokėsi kurti šventinį atviruką kompiuteriu. Kūrybos procese mokiniai ne tik mokėsi maketuoti atviruką, bet diskutavo, kuris atvirukas gražesnis, kurio kūryba užtrunka ilgiau piešto ranka ar kompiuterio pagalba. Čia mokinių nuomonės išsiskyrė, o šventiniai atvirukai jau paruošti.

Informaciją pateikė L. Navikienė

Ar visi medžiai turi lapus?

Paskelbta 2022-11-30

Lapkričio 29 d. vyko atvira integruota matematikos ir technologijų pamoka “Ar visi medžiai turi  lapus?” 5-8 klasių mokiniams, besimokantiems pagal individualizuotas programas. Pamokos tikslas buvo pagilinti mokinių suvokimą apie spygliuočius medžius pušį ir eglę.  Naudojantis turimomis žiniomis, gamtinėmis medžiagomis ir matavimo įrankiais, mokiniai matavo minėtų augalų kankorėžių ir spyglių ilgius, juos lygino, aiškinosi morfologinius skirtumus. Patyriminės veiklos tikslas ir uždaviniai buvo pasiekti, mokiniai patyrė teigiamų emocijų ir įgijo naujų žinių bei praktinių įgūdžių. Be abejonės, tokių pamokų potyriai skatina sąmoningą požiūrį į gamtą ir ugdo mokinių sąmoningumą.

Informaciją parengė A. Šulskienė ir L. Bartašienė

Svečiuose- bendruomenės pareigūnai

Paskelbta 2022-11-28

Lapkričio 23 d. rytą į mokyklą  atvyko bendruomenės pareigūnai. Jie susitiko   su 5-7 klasių mokiniais. Pokalbio pradžioje policijos darbuotojai akcentavo savo funkcijas: užtikrinti viešąją tvarką, eismo bei visuomenės saugumą. Na, o pasakodami apie darbą, supažindino mokinius su darbo sąlygomis, rizika, karjeros galimybėmis, pareigūnų aprūpinimu būtiniausiomis priemonėmis bei finansinę paramą.

Susitikimo pabaigoje, jie  pakvietė mokinius, kurie fiziškai sveiki ir stiprūs, yra motyvuoti ir pasiruošę įsilieti į policijos pareigūnų gretas, stoti į Lietuvos policijos mokyklą arba M. Romerio universitetą.

Parengė Giedrė Gabšienė

1