Ugdymo planas

2019-2020 mokslo metai prasideda rugsėjo 2 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

Klasė

2019-2020 m.m.

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

savaičių skaičius

mokymosi dienų skaičius

1-4

09-02

06-06

35

175

5-10

09-02

06-20

37

185

 

1 – 4 klasių pusmečių trukmė:

pirmasis pusmetis: rugsėjo 3 d. – sausio 31 d.,

antrasis pusmetis: vasario 1 d. – birželio 6 d.,

5 – 10 klasių pusmečių trukmė:

pirmasis pusmetis: rugsėjo 2 d. – sausio 31 d.,

antrasis pusmetis: vasario 1 d. – birželio 20 d.,

 

 Pamokos trukmė – 40 minučių.

 

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

 

Netradicinės dienos:

Eil.Nr.

Data

Dienos tema

1.

09-02 

Mokslo ir žinių diena.

 

2.

10-16

Sveikatos diena.

 

3.

12-19

Gerumo diena.

 

 

4.

02-01 

Karjeros diena.

 

5.

03-04

Amatų diena

 

6.

04-07 

STEAM diena.

 

7.

06-01

Vaikų gynimo diena.

 

8.

06-06

Pasiekimų diena(1-4kl.).

 

9.

06-20

Pasiekimų diena(5-10kl.)

 

10.

1 diena pasirinktinai klasėms

Pažintinių išvykų ir edukacinių veiklų diena.

 

 

Mokiniams skiriamos atostogos:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens 1-10 kl.

2019-10-28

2019-10-31

Žiemos (Kalėdų) 1-10 kl.

2019-12-23

2020-01-03

Žiemos 1-10 kl.

2020-02-17

2020-02-21

Pavasario (Velykų) 1-10 kl.

2020-04-14

2020-04-17

Vasaros 1-4 kl.

2020-06-07

2020-08-31

Vasaros 5-10 kl.

2020-06-21

2020-08-31