Nuotolinis mokymas(-is)

Mieli mokiniai, tėvai, globėjai, rūpintojai

supažindiname, kaip mokysimės nuotoliniu būdu, kol šalyje tęsis karantinas

Nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymas organizuojamas vadovaujantis Nuotolinio mokymo(-si) tvarkos aprašu patvirtintu 2020 m. kovo 25 d. Šiaulių sanatorinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. IV-69.

Nuotolinio mokymos(-si) tvarkos aprašas

UŽDUOČIŲ PATEIKIMAS

 Mokytojai užduotis pateiks per TAMO dienyną, todėl turite kasdien tikrinti pranešimus. Kiekvienas mokytojas pateiks išsamius nurodymus ką, kaip ir iki kada atlikti. Jei mokinys dėl kažkokių priežasčių negalės, negebės atlikti užduoties, jis galės kreiptis pagalbos į klasės auklėtoją pamokų ruošos metu.

NUOTOLINĖS PAMOKOS

 Pamokos nuotoliniu būdu vyks pagal Nuotolinių pamokų/konsultacijų tvarkaraštį.

 Mokytojai, auklėtojai nuotolines pamokas, klasės valandėles ves pasirinkta programa. Tam reikės į kompiuterį ar telefoną atsisiųsti mokytojo, auklėtojo nurodytą aplikaciją. Taip pat mokytojas, auklėtojas gali nurodyti ir kitas priemones ar programėles pvz. Messenger, Skype ir kt. Mūsų mokykloje sutarėme, kad pagrindinės mūsų naudojamos mokymosi aplinkos yra - EMA ir EDUKA. Mokytojai gali naudoti ir kitas nuotolinio mokymosi priemones, apie kurias informuos Jus per TaMo dienyną.  

KUR KREIPTIS PAGALBOS

Jei kyla problemų dėl prisijungimo prie mokymosi aplinkų galite kreiptis į savo klasės auklėtoją(-us) arba į Šiaulių sanatorinės mokyklos skaitmeninių technologijų administratorių Saulių Dovydaitį el. paštu saulius.dovydaitis@sanatorinemokykla.lt arba telef. +370 65217780

Jei kyla problemų dėl dalyko mokytojo skirtos užduoties atlikimo - konsultuotis  galite nuotolinės pamokos/konsultacijos metu su konkrečiu mokytoju, aulėtoju arba per TAMO dienyno pranešimus.

Jei mokiniui kyla sveikatos problemų ir negali dalyvauti nuotolinėse pamokose, prašome informuoti klasės vadovą telefonu arba per TaMo dienyno pranešimus.

Dėl sveikatos problemų konsultacijas teikia mokyklos medicinos darbuotojai telefonu +370 61384246 arba el. paštu - kristina.sivickiene@sanatorinemokykla.lt

Dėl socialinių problemų kreiptis į mokyklos socialinę darbuotoją Moniką Jonikytę el. paštu monika.jonikyte@sanatorinemokykla.lt arba mokyklos socialinę pedagogę Ingridą Petronę el. paštu ingrida.petrone@sanatorinemokykla.lt

Dėl psichologinės konsultacijos galite kreiptis į mokyklos psichologę Neringą Gumbakienę el. paštu neringa.gumbakiene@sanatorinemokykla.lt

Daugeliui mūsų mokymas(is) nuotoliniu būdu - nauja patirtis. Nuoširdžiai bendraudami ir bendradarbiaudami įveiksime visus nepatogumus ir nesėkmes.

Mokyklos mokytojai

Mokytojai

Mokyklos bendruomenė yra pasiruošusi. Linkime visiems sėkmės ir sveikatos! Šiaulių sanatorinės mokyklos bendruomenės vardu  direktorė Lijana Giedraitienė

 

MOKYMOSI NAMUOSE BENDROSIOS TAISYKLĖS

ATMINTINĖ TĖVAMS, GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS

Nuotolinio ugdymo pamokų tvarkaraščiai : 

Pamokų tvarkaraštis 1-3 kl.

Pamokų tvarkaraštis 2 kl.

Pamokų tvarkaraštis 4 kl.

Pamokų tvarkaraštis 5 kl.

Pamokų tvarkaraštis 6kl.

Pamokų tvarkaraštis 7 kl.

Pamokų tvarkaraštis 8a kl.

Pamokų tvarkaraštis 8b kl.

Pamokų tvarkaraštis 9a kl.

Pamokų tvarkaraštis 9b kl.

Pamokų tvarkaraštis 10a kl.

Pamokų tvarkaraštis 10b kl.

Nuotolinių konsultacijų tvarkaraštis

Neformalaus ugdymo tvarkaraštis

ŠIAULIŲ MIESTO IR RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO INFORMACIJA

Patarimai tėvams kaip valdyti vaikų ir paauglių nerimą ir stresą

REKOMENDACIJOS TĖVAMS, KAIP BENDRAUTI SU VAIKAIS IR PAAUGLIAIS APIE KORONAVIRUSĄ (COVID-19)

Ar žnote kuo užsiima Jūsų vaikas karantino metu?

Saugus elgesys socialiniuose tinkluose

 

Nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymas organizuojamas vadovaujantis Nuotolinio mokymo(-si) tvarkos aprašu patvirtintu 2020 m. kovo 25 d. Šiaulių sanatorinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. IV-69.

Nuotolinio mokymo(-si) tvarkos aprasas

Rekomendacijos ugdymo orgnizavimui 

Skaitmenines priemones nuotoliniam mokymui

REKOMENDACIJOS MOKYTOJAMS, KAIP BENDRAUTI SU MOKINIAIS APIE KORONAVIRUSĄ (COVID-19)

ŠIAULIŲ MIESTO IR RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO INFORMACIJA