Nauji metai - naujos tyrimų sritys

Paskelbta 2021-01-04

2020-12-30 nuotoliniu būdu įvyko Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės susirinkimas. Buvo aptartas darbo grupės veiklos planas 2021 m. Remiantis pedagogų apklausa nutarta pasirinkti įsivertinimo rodiklį 3.2.2 (SRITIS.3-Ugdymosi aplinkos, TEMA.3.2-Mokymasis be sienų, RODIKLIS.3.2.2-Mokymasis virtualioje aplinkoje). 

Informaciją parengė V. Lunskis