LAIMĖTI TRYS PROJEKTAI

Paskelbta 2020-06-17

Teikta konsorciumo paraiška bei laimėtas iš Europos Komisijos „Erasmus+“ programos finansuojamas projektas „Inovatyvus mokytojas - sėkmingas mokinys“.

Sėkmingai įgyvendinus projektą, pedagogai įgis kompetencijų, leidžiančių įdiegti naujus, inovatyvius mokymo metodus į ugdymo procesą  (skaitmeninių priemonių parinkimas, kūrimas ir taikymas), sudaryti prielaidas sėkmingam ir rezultatyviam specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymui(si) klasėje siekiant ugdymo kokybės bei padidins projekte dalyvaujančių asmenų profesinius įgūdžius ir kompetencijas.

Projekto tikslų įgyvendinimui suplanuoti  darbo stebėjimo vizitai Bulgarijos, Turkijos ir Ispanijos mokyklose, bei  kursai Graikijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Konsorciumo koordinatoriai Šiaulių sanatorinė mokykla,  partneriai – Šiaulių „Ringuvos” mokykla, Panevėžio „Vyturio” progimnazija.

Projekto trukmė - 2020 rugsėjo 1d. – 2022 gegužės 31 d.

Kartu su partneriais teiktos paraiškos bei laimėti du Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo NordPlus Junior programos projektai.

Projekto “Development of methods of physical activity for children with functional disabilities” tikslas – suteikti galimybę kuo daugiau vaikų su negalia sportuoti, kurti aplinką, kurioje galėtų būti fiziškai aktyvūs, tobulinti jų socialinius įgūdžius; dalintis inkliuzinio ugdymo patirtimi bei kurti naujus darbo metodus su negalią turinčiais mokiniams.

Projekto šalys partnerės: Lietuva, Latvija, Estija. Projekto trukmė - 2020 rugpjūtis – 2021 lapkritis

Projekto “Digital Creative Education” tikslas – tobulinti skaitmeninių technologijų diegimą ir naudojimą ugdymo procese kuriant modernią mokyklą, gerinti mokinių pasiekimus ir ugdyti skaitmeninę mokymo(si) kultūrą.

Projekto šalys partnerės: Lietuva, Latvija, Estija, Norvegija. Projekto trukmė - 2020 rugsėjis – 2022 rugpjūtis

 

Informaciją parengė A.Grigaliūnė