“Digital Creative Education” projektui pristatyti sukurta internetinė svetainė  

Paskelbta 2021-02-22

Šiaulių sanatorinė mokykla drauge su partneriais iš Latvijos, Estijos ir Norvegijos 2020 m. rugsėjį pradėjo įgyvendinti Nordplus programos projektą “Digital Creative Education” skirtą tobulinti skaitmeninių technologijų diegimą ir naudojimą ugdymo procese kuriant modernią mokyklą, gerinti mokinių pasiekimus ir ugdyti skaitmeninę mokymo(si) kultūrą. 

Pirmajame projekto įgyvendinimo etape buvo sukurta internetinė svetainė, kurioje pateikiamas projekto veiklų kalendorius, aprašomos atliktos veiklos bei jų rezultatai.  

Kviečiame apsilankyti svetainėje ir plačiau susipažinti su projektu - https://www.clilmc.com/nordplus 

Informaciją parengė A.Grigaliūnė