Mokyklos bendrabutis

1. Bendrabutis mokiniams suteikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Švietimo įstatymu ir kitais teisės aktais.

2. Mokinių gyvenimo mokyklos bendrabutyje išlaidas apmoka Švietimo ir mokslo ministerija.

3. Be tėvų globos likę mokiniai, priimti gydytis iš vaikų globos namų, atostogauti grįžta į globos namus ir yra jų visiškai materialiai išlaikomi. Mokiniams, kuriems dar reikalingas stacionarus gydymas, bet kurie yra išėję pagrindinio išsilavinimo kursą, Mokyklos tarybos nutarimu gali būti leidžiama gydytis ir gyventi mokyklos bendrabutyje, mokymą tęsiant kitose miesto mokyklose.

Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės

Bendrabučio nuostatai