Bendruomenė

bendruomene

LIJANA GIEDRAITIENĖ

Mokyklos direktorė 

El.paštas -  lijana.giedraitiene@sanatorinemokykla.lt

Tel.: +370 65217780

Gyvenimo aprašymas

Pareigybės aprašymas

2018 metų veiklos užduotys

Šiaulių sanatorinės mokyklos direktorės 2018 metų veiklos ataskaita

Šiaulių sanatorinės mokyklos direktorės 2019 metų veiklos ataskaita

 

IRMA GRABAUSKIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

El. paštas - irma.grabauskiene@sanatorinemokykla.lt

Tel.: +370 65620596

 

DANUTĖ NACIONIENĖ

Vyriausioji buhalterė

El.paštas -  buhalterija@sanatorinemokykla.lt

Tel. 841 524617

 

EDITA ČALNARĖ

Slaugos administratorė

El. paštas - edita.calnare@sanatorinemokykla.lt

mokytojai

aukletojai

Pavardė, vardas

Išsilavinimas, kategorija

Abromavičienė Asta (vaiko auginimo atostogos)
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), dailė ir technologijos, dailė
Dailės mokytoja, vyresnioji auklėtoja
Bagdonaitė Dainė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), biologija ir chemija, švietimo vadyba
Gamtos ir žmogaus, chemijos mokytoja metodininkė, biologijos mokytoja
Bartašienė Lina
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), matematika, fizika
Matematikos vyresnioji mokytoja, ekonomikos mokytoja
Bakševičius Eduardas
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), specialioji pedagogika ir kūno kultūra, taikomoji kūno kultūra
Gydomosios kūno kultūros vyresnysis mokytojas
Beniušienė Rasa
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Vyresnioji auklėtoja
Čikun Dalia
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), rusų kalba ir literatūra
Rusų kalbos mokytoja, vyresnioji auklėtoja
Dovydaitis Saulius
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), fizika ir auklėjamo darbo metodika
Fizikos, žmogaus saugos vyresnysis mokytojas, informacinių technologijų mokytojas
Gabšienė Giedrė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Auklėtoja metodininkė
Giedrė Sandra
Aukštasis universitetinis (pedagoginis)
Muzikos vyresnioji mokytoja
Greičiūnaitė-Rakickienė Akvilė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), Muzikos pedagogika
Muzikos vyresnioji mokytoja, vyresnioji auklėtoja
Grigaliūnė Anželika
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), anglų kalbos filologija, anglų kalbos ankstyvojo ugdymo pedagogika, pradinio ugdymo pedagogika, karjeros edukologija (magistras)
Vyresnioji anglų kalbos mokytoja
Mockutė Iveta
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), anglų kalbos filologija
Anglų kalbos mokytoja
Gudaitė-Fediuk Rasa
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinių klasių pedagogika ir kūno kultūra, edukologija
Gydomosios kūno kultūros mokytoja metodininkė
Katkevičienė Dina
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija, pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, auklėtoja
Lunskis Valdas
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), lietuvių kalba ir literatūra
Lietuvių kalbos mokytojas metodininkas
Navikienė Lina
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio ugdymo pedagogika
Pradinių klasių vyresnioji mokytoja, vyresnioji auklėtoja
Norkus Viktoras
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), lietuvių kalba ir literatūra
Lietuvių kalbos vyresnysis mokytojas
Petrauskienė Jovita (gimdymo atostogos)
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), lietuvių filologija, dalyko pedagogika
Vyresnioji auklėtoja, būrelio mokytoja
Raudienė Edita
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Geografijos mokytoja, vyresnioji  auklėtoja
Rimšienė Irma 
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika, vokiečių kalba ir literatūra
Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
Rinevienė Justė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), papildomas ugdymas ir etika, švietimo kokybės vadyba (magistras)
Auklėtoja, teatro būrelio mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Staponkienė Justė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), papildomas ugdymas ir etika
Auklėtoja, etikos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Stankaitienė Daiva
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Vyresnioji  auklėtoja
Šedienė Loreta
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), istorija ir tarybinė teisė
Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė
Taujanskaitė-Kaušė Vilija
Aukštasis universitetinis (pedagoginis)
Dailės ir keramikos vyresnioji mokytoja
Užgalienė Jurgita
Aukštasis universitetinis (pedagoginis)
Auklėtoja, plaukimo mokytoja
Veikutienė Asta
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir kūno kultūra, kūno kultūros ir sporto pedagogika (magistras)
Plaukimo mokytoja
Veličkaitė Miglė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), muzikos pedagogika
Auklėtoja, būrelio mokytoja
Šulskienė Airina
Aukštasis universitetinis ekologija ir aplinkotyra (bakalauras) biologijos mokslai (magistras).
Technologijų ir gamtotyros mokytoja
Klumbytė Vilma
Aukštasis universitetinis  vokiečių ir lietuvių kalba (bakalauras); literatūrologija (magistras); religinis ugdymas (magistras).
Tikybos vyresnioji mokytoja
Vilcinė Daiva 
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), meninis ugdymas ir tikyba (bakalauras); teatro edukologija (magistras).
Neformaliojo ugdymo mokytoja

 

Vardas, Pavardė, kontaktai

Pareigos

Irena Banevičienė
BP slaugytoja
Vilma Baranauskienė
Pediatrė
Svaiga Beinorienė
svaiga.beinoriene@sanatorinemokykla.lt
Medicinos psichologas
Angelė Stasiulaitienė
angele.stasiulaitiene@sanatorinemokykla.lt
Masažuotoja
Edita Čalnarė
edita.calnare@sanatorinemokykla.lt
Slaugos administratorė
Laimutė Navikienė 
laimute.navikiene@sanatorinemokykla.lt
 
Dietistė
Rūta Domkienė
BP slaugytoja
Inga Gasiūnienė
BP slaugytoja
Monika Jonikytė
monika.jonikyte@sanatorinemokykla.lt
Socialinė darbuotoja
Rimantas Norkus
rimantas.norkus@sanatorinemokykla.lt
Gydytojas ortopedas, traumatologas
Irena Pliūrienė
Gydytoja vaikų neurologė
Gabrielė Pociūtė
Kinziterapeutė
Airida Ribikauskienė
airida.ribikauskiene@sanatorinemokykla.lt
Fizinės medicinos reabilitacijos slaugytoja
Euridija Stabrauskienė
euridija.stabrauskiene@sanatorinemokykla.lt
BP slaugytoja
Rita Steikūnienė
rita.steikuniene@sanatorinemokykla.lt
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja
Justina Sereikaitė
justina.sereikaite@sanatorinemokykla.lt
Ergoterapeutė
Martynas Vaičekauskis (vaiko auginimo atostogos)
Kineziterapeutas

 vgk

padejejai

Vardas Pavardė, kontaktai

Išsilavinimas

Specialybė

Pareigos

Beniušienė Rasa
rasa.beniusiene@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Mokytojo padėjėja
Čerkauskienė Genė
gene.cerkauskiene@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Bibliotekininkystė
Bibliotekininkė
Gabšienė Giedrė
giedre.gabsiene@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Mokytojo padėjėja
Gumbakienė Neringa
neringa.gumbakienė@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Mokyklinė psichologija
Psichologė
Ugnė Imenavičiūtė
Vidurinis
-
Mokytojo padėjėja
Jagminė Andželika
Aukštasis universitetinis
Specialioji pedagogika, specializacija - logopedija
Specialioji pedagogė
Jagminienė Reda
Aukštasis universitetinis
Vadyba ir verslo administravimas
Mokytojo padėjėja
Petronė Ingrida
ingrida.petrone@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Socialinė pedagogika
Socialinė pedagogė
Pociūtė Gabrielė
Aukštasis universitetinis
Kineziterapija
Mokytojo padėjėja 
Rimkienė Vitalija
Vidurinis
-
Mokytojo padėjėja
Stankevičienė Ieva
 
 
Mokytojo padėjėja
Vaicekauskienė Daiva
Vidurinis
-
Mokytojo padėjėja
Žymantienė Atena
atena.zymantiene@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Specialioji pedagogika
Specialioji pedagogė
Žiedienė Laima
laima.ziediene@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Specialioji pedagogika ir logopedija
Logopedė
MOKYKLOS TARYBA
Pirmininkas Giedrė Gabšienė - auklėtoja;
Nariai: Lina Navikienė  - mokytoja;
Gintaras Taujenis - mokinės tėtis;
Marius Taralis- mokinio tėtis;
Gintarė Taralienė - mokinio mama;
Rita Bitinienė - mokinės mama.

Šiaulių sanatorinės mokyklos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Dainė Bagdonaitė.

El. paštas: daine.bagdonaite@sanatorinemokykla.lt 

Naujienos

 

 valgykla

valytojai

Vardas, Pavardė, kontaktai

Pareigos

Daiva Vilcinė
daiva.vilcine@sanatorinemokykla.lt
Administratorė
Laima Daukšienė
rastine@sanatorinemokykla.lt
Sekretorė
Vytautas Skyrius
Ūkvedys
Saulius Dovydaitis
saulius.dovydaitis@sanatorinemokykla.lt
Pirkimų specialistas
Laimutė Navikienė
laimute.navikiene@sanatorinemokykla.lt
Dietistė
Marytė Pociuvienė
Virėja
Zenta Kropienė
Virėja
Rima Byčkovienė
Pagalbinė virtuvės darbininkė
Ingrida Kralikienė
Pagalbinė virtuvės darbininkė
Anceta Sungailienė
Pagalbinė virtuvės darbininkė
Danutė Aleksandravičienė
Sandėlininkė, valytoja
Emilija Areliūnienė
Valytoja
Aldona Burnickienė
Valytoja
Sigita Dagytė
Baseino valytoja
Svetlana Jankauskienė
Auklė, mokyklos budėtoja
Irena Kasparavičienė
Valytoja
Dainius Lėščius
Vairuotojas, darbininkas
Alvyda Marcišauskienė
Auklė, budėtoja
Sigita Norvaišienė
Auklė, sandėlininkė
Aurelijus Vidmuntas Onaitis
Elektrikas
Ona Svidriūtė
Valytoja
Euridija Stabrauskienė
Auklė
Stanislovas Ulčinas
Kiemsargis
Eugenija Vasiliauskienė
Valytoja
Ingrida Vėževičienė
Rūbininkė-kasininkė