Bendruomenė

 
bendruomenė_2018-2019

LIJANA GIEDRAITIENĖ

Mokyklos direktorė 

El.paštas -  lijana.giedraitiene@sanatorinemokykla.lt

Tel.: +370 65217780

Gyvenimo aprašymas

Pareigybės aprašymas

2018 metų veiklos užduotys

Šiaulių sanatorinės mokyklos direktorės 2018 metų veiklos ataskaita

Šiaulių sanatorinės mokyklos direktorės 2019 metų veiklos ataskaita

 

IRMA GRABAUSKIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui

El. paštas - irma.grabauskiene@sanatorinemokykla.lt

Tel.: +370 65620596

 

KRISTINA ŠIVICKIENĖ

Slaugos administratorė

El. paštas - kristina.sivickiene@sanatorinemokykla.lt

Tel.: +370 61384246

 

DANUTĖ NACIONIENĖ

Vyriausioji buhalterė

El.paštas -  buhalterija@sanatorinemokykla.lt

Tel. 841 524617

Pagrindinė darbovietė

Vardas Pavardė

Išsilavinimas, specialybė

Mokomieji dalykai, kvalifikacija

Kontaktai

Abromavičienė Asta (vaiko auginimo atostogos)
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), dailė ir technologijos, dailė
Dailės mokytoja, vyresnioji auklėtoja
asta.abromaviciene@sanatorinemokykla.lt
Bagdonaitė Dainė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), biologija ir chemija, švietimo vadyba
Gamtos ir žmogaus, biologijos, chemijos mokytoja metodininkė
daine.bagdonaite@sanatorinemokykla.lt
Bartašienė Lina
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), matematika, fizika
Matematikos, fizikos vyresnioji mokytoja
lina.bartasiene@sanatorinemokykla.lt
Bakševičius Eduardas
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), specialioji pedagogika ir kūno kultūra, taikomoji kūno kultūra
Gydomojo plaukimo, gydomosios kūno kultūros vyresnysis mokytojas
eduardas.baskevicius@sanatorinemokykla.lt
Beniušienė Rasa
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Vyresnioji auklėtoja
rasa.beniusiene@sanatorinemokykla.lt
Čikun Dalia
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), rusų kalba ir literatūra
Rusų kalbos mokytoja, vyresnioji auklėtoja
dalia.cikun@sanatorinemokykla.lt
Eizintas Kęstutis
Aukštasis universitetinis (pedagoginis)
Auklėtojas
kestutis.eizintas@sanatorinemokykla.lt
Dovydaitis Saulius
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), fizika ir auklėjamo darbo metodika
Fizikos, informacinių technologijų, žmogaus saugos vyresnysis mokytojas
saulius.dovydaitis@sanatorinemokykla.lt
Gabšienė Giedrė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Auklėtoja metodininkė
giedre.gabsiene@sanatorinemokykla.lt
Greičiūnaitė-Rakickienė Akvilė (vaiko auginimo atostogos)
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), Muzikos pedagogika
Muzikos vyresnioji mokytoja, mergaičių ansamblio vadovė, vyresnioji auklėtoja
akvile.rakickiene@sanatorinemokykla.lt
Grigaliūnė Anželika
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), anglų kalbos filologija, anglų kalbos ankstyvojo ugdymo pedagogika, pradinio ugdymo pedagogika, karjeros edukologija (magistras)
Vyresnioji anglų kalbos mokytoja
anzelika.grigaliune@sanatorinemokykla.lt
Mockutė Iveta
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), anglų kalbos filologija
Anglų kalbos mokytoja
iveta.mockute@sanatorinemokykla.lt
Gudaitė-Fediuk Rasa
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinių klasių pedagogika ir kūno kultūra, edukologija
Gydomosios kūno kultūros mokytoja metodininkė
rasa.fediuk@sanatorinemokykla.lt
Kankalienė Viga
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika
Auklėtoja
viga.kankaliene@sanatorinemokykla.lt
Katkevičienė Dina
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija, pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, auklėtoja
dina.katkeviciene@sanatorinemokykla.lt
Lunskis Valdas
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), lietuvių kalba ir literatūra
Lietuvių kalbos mokytojas metodininkas
valdas.lunskis@sanatorinemokykla.lt
Navikienė Lina
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio ugdymo pedagogika
Pradinių klasių mokytoja
lina.navikiene@sanatorinemokykla.lt
Norkus Viktoras
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), lietuvių kalba ir literatūra
Lietuvių kalbos vyresnysis mokytojas, antroji vadybinė kategorija
viktoras.norkus@sanatorinemokykla.lt
Petrauskienė Jovita
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), lietuvių filologija, dalyko pedagogika
Auklėtoja
jovita.petrauskiene@sanatorinemokykla.lt
Raudienė Edita
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Vyresnioji  auklėtoja, geografijos mokytoja
edita.raudiene@sanatorinemokykla.lt
Rinevienė Justė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), papildomas ugdymas ir etika, švietimo kokybės vadyba (magistras)
Auklėtoja
juste.rineviene@sanatorinemokykla.lt
Sėjūnas Viktoras
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), kūno kultūra ir sporto pedagogika
Auklėtojas
viktoras.sejunas@sanatorinemokykla.lt
Staponkienė Justė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), papildomas ugdymas ir etika
Auklėtoja, etikos mokytoja
juste.staponkiene@sanatorinemokykla.lt
Stankaitienė Daiva
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Vyresnioji  auklėtoja
daiva.stankaitiene@sanatorinemokykla.lt
Šedienė Loreta
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), istorija ir tarybinė teisė
Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė
loreta.sediene@sanatorinemokykla.lt
Taujanskaitė-Kaušė Vilija
Aukštasis universitetinis (pedagoginis)
Dailės ir keramikos mokytoja
vilija.kause@sanatorinemokykla.lt
Užgalienė Jurgita
Aukštasis universitetinis (pedagoginis)
Auklėtoja
jurga.uzgaliene@sanatorinemokykla.lt
Veikutienė Asta
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir kūno kultūra, kūno kultūros ir sporto pedagogika (magistras)
Plaukimo mokytoja
asta.veikutiene@sanatorinemokykla.lt
Veličkaitė Miglė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), muzikos pedagogika
Auklėtoja
migle.velickaite@sanatorinemokykla.lt
Šulskienė Airina
Aukštasis universitetinis ekologija ir aplinkotyra (bakalauras) biologijos mokslai (magistras).
Technologijų ir gamtotyros mokytoja
airina.sulskiene@sanatorinemokykla.lt
Klumbytė Vilma
Aukštasis univrsitetinis  vokiečių ir lietuvių kalba (bakalauras); literatūrologija (magistras); religinis ugdymas (magistras).
Tikybos mokytoja
vilma.klumbyte@sanatorinemokykla.lt
Vilcinė Daiva (vaiko auginimo atostogos)
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), meninis ugdymas ir tikyba (bakalauras); teatro edukologija (magistras); 
 
Neformaliojo ugdymo mokytoja,
III vadybinė kategorija
daiva.vilcine@sanatorinemokykla.lt

 

Nepagrindinė darbovietė

Vardas Pavardė

Išsilavinimas, specialybė

Mokomieji dalykai, kvalifikacija

Kontaktai

Rimšienė Irma
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika, vokiečių kalba ir literatūra
Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
irma.rimsiene@sanatorinemokykla.lt

 

 

sveikatos_specialistai

Vardas, Pavardė, kontaktai

Pareigos

Irena Banevičienė
BP slaugytoja
Rūta Barzdienė
Kineziterapeutė
Virgilija  Chromcova
virgilija.chromcova@sanatorinemokykla.lt
Masažuotoja
Laimutė Navikienė 
laimute.navikiene@sanatorinemokykla.lt
Dietistė
Svaiga Beinorienė
svaiga.beinoriene@sanatorinemokykla.lt
Medicinos psichologas
Gasiūnienė Inga
BP slaugytoja
Martynas Vaičekauskis
martynas.vaicekauskas@sanatorinemokykla.lt
Kineziterapeutas
Vanda Liukpetrienė
Vaikų ligų gydytoja
Rimantas Norkus
rimantas.norkus@sanatorinemokykla.lt
Gydytojas ortopedas, traumatologas
Irena Pliūrienė
Gydytoja vaikų neurologė
Airida Ribikauskienė
airida.ribikauskiene@sanatorinemokykla.lt
Fizinės medicinos reabilitacijos slaugytojas
Euridija Stabrauskienė
euridija.stabrauskiene@sanatorinemokykla.lt
BP slaugytoja
Rūta Domkienė
BP slaugytoja
Angelė  Stasiulaitienė
angele.stasiulaitiene@sanatorinemokykla.lt
Masažuotoja
Rita Steikūnienė
rita.steikuniene@sanatorinemokykla.lt
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja
Kristina  Šivickienė
kristina.sivickiene@sanatorinemokykla.lt
Bendrosios praktikos ir fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytoja

Vardas Pavardė, kontaktai

Išsilavinimas

Specialybė

Pareigos

Beniušienė Rasa
rasa.beniusiene@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Mokytojo padėjėja
Čerkauskienė Genė
gene.cerkauskiene@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Bibliotekininkystė
Bibliotekininkė
Gabšienė Giedrė
giedre.gabsiene@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Mokytojo padėjėja
Jonikytė Monika
monika.jonikyte@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis 
socialinis darbas
Socialinė darbuotoja
Jackuvienė Gintarė
Vidurinis profesinis
-
Mokytojo padėjėja
Petronė Ingrida
ingrida.petrone@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Socialinė pedagogika
Socialinė pedagogė
Pociūtė Gabrielė
Vidurinis
-
Mokytojo padėjėja 
Žymantienė Atena
atena.zymantiene@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Specialioji pedagogika
Specialioji pedagogė
Jagminė Andželika
andzelika.jagmine@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
 
Specialioji pedagogė
Žiedienė Laima
laima.ziediene@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
 
Logopedė
Gumbakienė Neringa
neringa.gumbakienė@sanatorinemokykla.lt
 
Aukštasis universitetinis
 
Psichologė
Vitalija Rimkienė
Vidurinis
-
Mokytojo padėjėja
Daiva Vaicekauskienė
Vidurinis
-
Mokytojo padėjėja, slaugytojo padėjėja
Reda Jagminienė
Aukštasis universitetinis
Vadyba ir verslo administravimas
Mokytojo padėjėja
       
MOKYKLOS TARYBA
Pirmininkas Giedrė Gabšienė - auklėtoja;
Nariai: Lina Navikienė  - mokytoja;
Gintaras Taujenis - mokinės tėtis;
Marius Taralis- mokinio tėtis;
Gintarė Taralienė - mokinio mama;
Rita Bitinienė - mokinės mama.
 
 
 

Šiaulių sanatorinės mokyklos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Dainė Bagdonaitė.

El. paštas: daine.bagdonaite@sanatorinemokykla.lt 

Naujienos

 

Vardas, Pavardė, kontaktai

Pareigos

Daiva Vilcinė (vaiko auginimo atostogos)
daiva.vilcine@sanatorinemokykla.lt
Administratorė
Danutė Mėdžiuvienė
danute.medziuviene@sanatorinemokykla.lt
Buhalterė, apskaitininkė kasininkė
Laima Daukšienė
rastine@sanatorinemokykla.lt
Sekretorė
Vytautas Skyrius
Ūkvedys
Saulius Dovydaitis
saulius.dovydaitis@sanatorinemokykla.lt
Kompiuterių technikas
Marytė Pociuvienė
Vyriausioji virėja
Zenta Kropienė
Virėja
Rima Byčkovienė
Pagalbinė virtuvės darbininkė
Ingrida Kralikienė
Pagalbinė virtuvės darbininkė
Anceta Sungailienė
Pagalbinė virtuvės darbininkė
Aldona Burnickienė
Valytoja
Alvyda Marcišauskienė
Auklė
Svetlana Jankauskienė
Auklė, mokyklos budėtoja
Sigita Norvaišienė
Auklė, sandėlininkė
Euridija Stabrauskienė
Auklė
Irena Banevičienė
Auklė
Alvydas Putriūnas
Kiemsargis
Danutė Aleksandravičienė
Sandėlininkė, valytoja
Dainius Lėščius
Vairuotojas
Aurelijus Vidmuntas Onaitis
Elektrikas
Ingrida Vėževičienė
Rūbininkė-kasininkė
Irena Kasparavičienė
Valytoja
Eugenija Vasiliauskienė
Valytoja
Emilija Areliūnienė
Valytoja
Ona Svidriūtė
Valytoja
Sigita Dagytė
Plaukimo baseino valytoja