Naujienos

Dalyvaujame pilietinėje akcijoje “Išlaikykime atmintį gyvą”

Paskelbta 2021-01-13

9-ų klasių mokiniai, lankantys Maisto gamybos kūrybinių dirbtuvėlių būrelį, dalyvavo respublikinėje Sausio 13-ajai skirtoje pilietinėje akcijoje “Išlaikykime atmintį gyvą” ir iškepė  sveikuolišką trispalvį tortą Lietuvos gynėjams atminti “Laisvės laužai”.  

Informaciją pateikė A. Šulskienė  

Pilietinė iniciatyva "Atmintis gyva, nes liudija"

Paskelbta 2021-01-13

Mūsų mokykla prisijungia prie pilietinės iniciatyvos laisvės gynėjams atminti "Atmintis gyva, nes liudija" sausio 13 d. rytą 10 minučių uždegant vienybės ir atminimo žvakutes. Žmonių drąsa ir pasiaukojimas prieš 30 metų mus įkvepia branginti šiandieninę laisvę.

#AtmintisGyvaNesLiudija

#Neužmiršk

#Neužmirštuolė

Informacija parengė Justė S.

Nauji metai - naujos tyrimų sritys

Paskelbta 2021-01-04

2020-12-30 nuotoliniu būdu įvyko Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės susirinkimas. Buvo aptartas darbo grupės veiklos planas 2021 m. Remiantis pedagogų apklausa nutarta pasirinkti įsivertinimo rodiklį 3.2.2 (SRITIS.3-Ugdymosi aplinkos, TEMA.3.2-Mokymasis be sienų, RODIKLIS.3.2.2-Mokymasis virtualioje aplinkoje). 

Informaciją parengė V. Lunskis